Biruință prin jertfă pentru libertatea și binele poporului român


Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Adunarea festivă a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, Palatul Cercului Militar Naţional, Bucureşti, 23 mai 2017:

La acest ceas de sărbătoare, transmitem un mesaj de binecuvântare și de apreciere a bunei lucrări pe care Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” o desfășoară în slujba țării noastre, prin promovarea sentimentului de preţuire şi recunoştinţă faţă de faptele tuturor eroilor care şi-au jertfit viaţa pe Altarul Patriei și prin cultivarea patriotismului și a identității naţionale a poporului român.

Pomenirea eroilor neamului românesc în ziua Praznicului Înălțării Domnului nostru Iisus Hristos a fost instituită încă de la începutul secolului trecut, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea sa din 25 mai 1920, a pus în aplicare Decretul – Lege nr. 1693 din 4 mai 1920, prin care primul Parlament al României Mari şi Regele Ferdinand stabileau în mod expres acest fapt. Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din acel an a fost consfinţită de alte două hotărâri sinodale, din anii 1999 şi 2001, prin care această zi a fost proclamată ca sărbătoare națională bisericească. De asemenea, începând cu anul 2003, prin Legea 379, privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, Sărbătoarea Înălţării Mântuitorului Iisus Hristos a fost proclamată Ziua Eroilor, ca sărbătoare naţională a poporului român.

Biserica noastră se roagă la fiecare Sfântă Liturghie pentru toți „eroii, ostaşii şi luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, pentru libertatea şi demnitatea poporului român”.

Pomenirea eroilor români la sfintele slujbe ale Bisericii este expresia cea mai profundă a cultivării legăturii noastre de iubire fraternă față de aceștia și semnul recunoașterii demnității lor și al respectului pentru ei. De altfel, cultul eroilor, adică pomenirea din neam în neam a celor care s-au jertfit pentru apărarea poporului şi a patriei, este o adevărată cultură a sufletului românesc care crede, simte și mărturisește că iubirea este mai tare decât moartea.

Mulțimea eroilor români ne îndeamnă mereu să nu uităm cât de mare este preţul jertfei lor și cât de necesară este lucrarea de vindecare și înnoire a umanității, rănită de ură și violență, de lăcomie și nedreptate, de egoism și indiferență, precum și de multe alte forme ale morții fizice și spirituale.

În acest sens, suntem chemați să păstrăm și să cultivăm darul credinței în nemurirea sufletului şi învierea trupului, ca temelie a rugăciunilor de pomenire şi cinstire a eroilor şi a luptătorilor pentru dreptate, libertate şi unitate națională. Numai astfel vom cinsti cum se cuvine memoria eroilor care s-au jertfit pentru libertatea, unitatea şi demnitatea poporului român.

Pe toți cei prezenți la această Adunarea solemnă vă încredințăm de prețuirea și binecuvântarea noastră părintească și ne rugăm Mântuitorului Hristos Cel răstignit, înviat și înălțat la cer, să reverse harul Său peste eroii neamului românesc, iar nouă tuturor să ne dăruiască sănătate, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată lucrarea folositoare vieții, unității și demnității binecredinciosului popor român de pretutindeni.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române