Brad

PROTOPOPIATUL BRAD

Protopopiatul Ortodox Român Brad
Protopopiatul Ortodox Român Brad
Pr. Protopop Ioan Petru Diniș

Adresa: Brad, str. Cloșca, nr. 1, jud. Hunedoara
Tel./fax.: 0254 612 811
Tel.: 0254 610 666
E-mail: protopopiatulbrad@yahoo.com
Protopop Pr. Ioan Petru Diniș

Parohiile și filiile Protopopiatului Brad

1. Parohia Baia de Criș, hramul „Sf. Ierarh Nicolae”
Pr. paroh Bogdan Tudorache, telefon: 0749 837 814

2. Parohia Basarabasa, hramul „Sf. Ierarh Nicolae“
Pr. paroh Liviu Ciocan, telefon: 0740 323 865. Filia: Brotuna

3. Parohia Băiţa, hramul „Buna Vestire“
Pr. paroh Aurel Moga, telefon: 0770 964 267. Filia: Crăciuneşti

4. Parohia Birtin, hramul „Bunavestire” şi „Sf. Mare Mucenic Dimitrie“
Pr. paroh Marius Bașa, telefon: 0754 321 005. Vacantă. Filia: Tătărăştii de Criş.

5. Parohia Blăjeni-Criş, hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. paroh Daniel Crişan, telefon: 0725 358 388. Filia: Grosuri

6. Parohia Blăjeni-Sat, hramul „Sf. Cuv. Paraschiva“
Pr. paroh Răzvan Nicolae Jivan, telefon: 0734 268 247. Filia: Blăjeni-Plai

7. Parohia Brad I, hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. paroh Alexandru Letea, telefon: 0722 983 365
Pr. slujitor Dorin Costescu, telefon: 0746 095 323

8. Parohia Brad II, hramul „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“
Pr. paroh Mihai Todoran, telefon: 0724 654 988

9. Parohia Brad III, hramul „Sf. Ierarh Nicolae“
Pr. paroh Ionel Rujan, telefon: 0756 360 589

10. Parohia Buceş, hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Pr. paroh Florin Gabor, telefon: 0786 051 908. Filiile: Stănija de Jos și Stănija de Sus

11. Parohia Bucureşci, hramul „Buna Vestire”
Pr. paroh Virgil Oprişa, telefon: 0727 854 723. Filia: Rovina

12. Parohia Bulzeştii de Sus, hramul „Sf. Ioan Gură de Aur”
Pr. paroh Marius Marin, telefon: 0766 557 113. Filiile: Bulzeştii de Jos, Străuţi și Tomnatec

13. Parohia Căzăneşti, hramul, „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Pr. paroh Marius Mihăilă, telefon: 0786 687 421. Filia: Vaţa de Sus

14. Parohia Chişcădaga, hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”
Pr. paroh Daniel Faur, telefon: 0723 799 604. Filia: Păuliș

15. Parohia Crişan, hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Pr. paroh Cosmin Boancă, telefon: 0760 900 162. Filia: Ribicioara de Jos

16. Parohia Crişcior, hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Pr. paroh Ioan Diniș, telefon: 0758 994 146

17. Parohia Curechiu, hramul „Înălţarea Domnului” şi „Sf. Ierarh Nicolae”
Pr. paroh Călin Cioara-Trif, telefon: 0740 047 217, 0786 051 951. Filia: Şesuri

18. Parohia Dealu Mare, hramul „Buna Vestire”
Pr. paroh Radu Iuga, telefon: 0786 051 906. Filia: Săliştioara

19. Parohia Dumbrava de Jos, hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Pr. paroh Vasile Leordean, telefon: 0741 638 169. Filia: Dumbrava de Sus

20. Parohia Dupăpiatră-Sat, hramul „Duminica Tuturor Sfinților”
Pr. paroh Bogdan Benea, telefon: 0765 907 416. Filia: Cornețel

21. Parohia Dupăpiatră-Tarniţa, hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”
Pr. paroh Marius Petraș, telefon: 0763 072 988. Filia: Șerbaia

22. Parohia Fornădie, hramul „Sf. Ierarh Nicolae”
Pr. paroh Marius Dumitru, telefon: 0722 231 198. Filia: Căinelu de Jos

23. Parohia Hărţăgani, hramul „Sf. Apostoli Petru și Pavel“
Pr. paroh Constantin Petru Nae, telefon: 0760 318 749

24. Parohia Lunca Devei, hramul „Buna Vestire”
Pr. paroh Alin Iuga, telefon: 0721 441 896. Filiile: Barbura, Fizeş și Stoieneasa

25. Parohia Lunca Moţilor, hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Pr. paroh Vlad Vesa, telefon: 0740 281 656. Filiile: Căraci și Cărăstău

26. Parohia Luncoiu de Jos, hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Pr. paroh Georgel Groza, telefon: 0786 051 935, 0744 691 873. Filia: Stejărel

27. Parohia Luncoiu de Sus, hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Pr. paroh Alexandru Marian, telefon: 0730 008 274. Filia Podele

28. Parohia Mesteacăn, hramul „Buna Vestire“
Pr. paroh Adrian Talpaș, telefon: 0733 491 850

29. Parohia Mihăileni, hramul „Duminica Tuturor Sfinţilor“
Pr. paroh Daniel Felea, telefon: 0720 053 807. Filia: Buceş-Vulcan

30. Parohia Obârşa, hramul „Sf. Ierarh Nicolae“
Vacantă. Filiile: Dobroţ și Leauţ

31. Parohia Ociu, hramul „Sf. Arh. Mihail și Gavriil“
Pr. paroh Marcel Gornic, telefon, 0752 375 274. Filia: Ocişor

32. Parohia Ormindea, hramul „Buna Vestire“
Vacantă. Filia: Căinelu de Sus

33. Parohia Prăvăleni, hramul „Sf. Ierarh Nicolae“
Pr. paroh Daniel Dobra, telefon: 0731 186 690. Filia: Ciungani

34. Parohia Ribiţa, hramul „Sf. Ierarh Nicolae”
Pr. paroh Alin Perța, telefon: 0751 956 530. Filia: Uibăreşti

35. Parohia Rişca, hramul „Buna Vestire”
Pr. paroh Dacian Cosmin Voica, telefon: 0748 682 001. Filia: Baldovin

36. Parohia Rişculiţa, hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. paroh Mădălin Ioan Micu, telefon: 0720 025 716. Filiile: Grohot şi Valea Mare de Criș

37. Parohia Ruda-Brad, hramul „Pogorârea Sfântului Duh“
Pr. paroh Ioan Iuga, telefon: 0764 071 947. Filia: Ruda Brad II

38. Parohia Sălişte, hramul „Buna Vestire”
Pr. paroh Paul Adam, telefon: 0771 465 668. Filia: Trestia

39. Parohia Sulighete, hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Vacantă.

40. Parohia Ţărăţel, hramul „Naşterea Domnului“
Pr. paroh Petru Coroi, telefon: 0744 956 845

41. Parohia Târnava de Criş, hramul „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil“
Pr. paroh Bogdan Tiberius Ilea, telefon: 0720 548 801. Filia: Livada

42. Parohia Ţebea, hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. paroh Mirel Petrica, telefon: 0744 395 329

43. Parohia Tomeşti, hramul „Sf. Cuv. Paraschiva“
Pr. paroh Cristian Meltiș, telefon: 0769 223 241. Filiile: Şteia şi Tiuleşti

44. Parohia Valea Bradului, hramul „Adormirea Maicii Domnului“
Pr. paroh Radu Sorca, telefon: 0763 534 056, 0786 051 927. Filia: Potingani

45. Parohia Vălişoara, hramul „Buna Vestire“
Pr. paroh Ovidiu Bora, telefon: 0736 480 114, 0769 223 216. Filia: Peştera

46. Parohia Vaţa de Jos, hramul „Sf. Ierarh Nicolae“
Pr. paroh Adrian Mager, telefon: 0747 233 517. Filia: Prihodişte

47. Parohia Zdrapţi, hramul „Sf. Mare Mucenic Dimitrie“
Pr. paroh Sergiu Groza, telefon: 0787 306 740. Filia: Merişor