Festival de colinde și obiceiuri la Brad


Duminică, 17 decembrie și luni, 18 decembrie 2017, la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Brad, a avut loc cea de-a V-a ediţie a Festivalului de colinde, obiceiuri şi Târg de Crăciun, din cadrul Proiectului educaţional-caritabil „Dăruind vei dobândi”, organizat de către Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu” din Brad, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Hunedoara, Primăria Municipiului Brad, Episcopia Devei şi Hunedoarei, Parohia Brad 1, Casa Corpului Didactic Deva şi şcolile partenere care au participat la Festival.

Scopul Festivalului fiind unul caritabil, organizatorii şi-au propus sprijinirea persoanelor cu nevoi materiale sau sociale speciale, prin implicarea elevilor în astfel de acţiuni care duc la dezvoltarea spiritului de voluntariat şi implicare socială. Principalele obiective urmărite sunt dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi comportare tolerantă faţă de grupurile sociale dezavantajate, conştientizarea rolului pe care fiecare membru al comunităţii îl are în ameliorarea condiţiilor de viaţă ale semenilor noştri aflaţi în dificultăţi materiale, dar şi dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor, familiarizarea elevilor şi a părinţilor cu acţiunile de voluntariat precum şi îmbunătăţirea colaborării efective între elevi-părinţi-profesori-comunitatea locală.

Am încercat să dăm o amploare cât mai mare evenimentului, prin organizare şi mediatizare şi prin implicarea efectivă a profesorilor, elevilor, părinţilor şi a comunităţii locale (Primăria, Biserica, agenţi economici, alte instituţii şi organizaţii).

Duminică, 17 decembrie, în pridvorul bisericii a fost organizată o expoziţie cu vânzare de icoane pictate de elevi, precum şi felicitări, obiecte artizanale şi alte lucruri realizate de elevi, care au putut fi cumpărate de către creștinii veniți la biserică, fondurile obţinute urmând să fie folosite la pregătirea pachetelor şi darurilor pentru grupurile ţintă ale proiectului.

Luni, 18 decembrie, în biserică, începând cu ora 15, s-a desfăşurat Festivalul de colinde şi obiceiuri de Crăciun, la care au asistat un număr foarte mare de persoane, semn că proiectul a fost bine receptat de către comunitatea locală. Au vestit Naşterea Domnului Iisus Hristos, 19 grupuri de colindători de la Şc. Gim. „M. Sântimbreanu” din Brad, Şc. Gim. „Horea, Cloşca şi Crişan” din Brad, Şc. Gim. Baia de Criş, Şc. Gim. Vața, Șc. Gim. Bucureșci, Şc. Gim. „Preot Iosif Comşa” Ribiţa și Colegiul Național „Avram Iancu” din Brad, însumând un număr de aproximativ 400 de elevi. A surprins varietatea obiceiurilor şi colindelor prezentate, de la colindele tradiţionale până la cele clasice şi universale.

Din fondurile obţinute de la Târgul de Crăciun şi din donaţii s-au făcut, cu sprijinul Asociaţiei Părinţilor de la Şc. Gim. „M.Sântimbreabu”, 45 de pachete cu alimente, haine, dulciuri şi jucării, care, în data de 20 decembrie, au fost date copiilor cu situaţie materială modestă ai şcolii organizatoare şi copiilor de la Centrul Social „Sf. Fanurie” din Brad. De asemenea, o sumă considerabilă a fost donată familiei preșcolarului B. I. de la Grădinița „M. Sântimbreanu”, copil care este în curs de chimioterapie neoadjuvantă.

Cu bucuria împlinirii scopului propus, prin numărul mare de participanţi, dar şi de beneficiari ai proiectului, ne propunem ca şi anul viitor Festivalul de colinde „Dăruind vei dobândi” să aibă un impact major în rândul elevilor şi a comunităţii locale.

Responsabil proiect, Prof. Irina Letea


GALERIE FOTO