Consiliul Consultativ al Cultelor din România reafirmă importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor

Întrunit în ședință de lucru la Reşedinţa Patriarhală în ziua de 28 februarie 2015 sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Ioan Robu, Arhiepiscop și Mitropolit Romano-Catolic de București (potrivit Statutului care prevede preşedinţia prin rotaţie), Consiliul Consultativ al Cultelor din România a luat act de motivarea deciziei Curții Constituționale a României nr. 669 din 12 noiembrie 2014 privitoare la statutul orei de Religie publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 59din 23 ianuarie 2015 și a constatat următoarele:

 

a) Curtea Constituţională a menținut statutul orei de Religie ca disciplină școlară, parte a trunchiului comun, obligatorie pentru Şcoală, aflată în planul-cadru de învăţământ și în oferta educaţională a școlii.

 

b) Curtea Constituţională a modificat un singur aspect referitor la procedura de participare a elevului la ora de Religie, şi anume pe baza unei cereri de înscriere.

 

Consiliul Consultativ al Cultelor din România a constatat că decizia Curţii Constituţionale a valorificat următoarele principii:

 

– statutul constituțional particular al învățământului religios, organizat și garantat de în școlile de stat, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult (art. 32 alin. 7 din Constituția României);

 

– dreptul părinților și tutorilor de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educația copiilor minori a căror răspundere le revine (art. 29 alin. 6din Constituția României),

 

– importanța libertății de religie și conștiință, care implică în mod necesar inițiativa proprie a persoanei în toate problemele care privesc religia și conștiința (pct. 19 al motivării deciziei Curții Constituționale nr. 669/2014, în interpretarea art. 29 alin 1 din Constituție).

 

1.Pornind de la convingerea comună că ora de Religie promovează valorile spirituale perene şi comportamentul uman pașnic şi responsabil în familie şi societate,Consiliul Consultativ al Cultelor din România a adoptat apelul comun intitulat LUMINĂ PENTRU VIAȚĂ. Importanța orei de Religie pentru educația copiilor și tinerilor (Anexă).2.Consiliul Consultativ al Cultelor din România solicită Parlamentului României ca, în adoptarea prevederilor legale care urmează să pună în aplicare Decizia Curții Constituționale nr. 669/2014 și să completeze art. 18 alin. 2 teza I din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, să aibă în vedere și următoarea propunere:

 

Art. 18 alin. 2 teza I: Înscrierea sau reînscrierea elevului pentru a frecventa ora de Religie se face prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor; schimbarea acestei opțiuni sau retragerea se face tot prin cerere scrisă a elevului major, a părintelui sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

 

Motivare

 

Prin această formulare, va fi respectată decizia Curții Constituționale a României şi facilitată înscrierea pentru participarea elevilor la ora de Religie, întrucât:

 

– participarea elevului la ora de Religie se face în urma exprimării dorinţei persoanei îndreptățite legal, conform libertății de conștiință;

 

– se ține cont de caracterul de disciplină aflată în trunchiul comun al orei de Religie;

 

– pentru părinți, se evită obstacolele birocratice și umilitoare, precum reînscrierea anuală sau pe cicluri de învățământ;

 

– în plan administrativ, școlilenu mai trebuie să gestioneze, anual sau pe cicluri de învățământ, aproape două milioane de cereri de înscriere.

 

Consiliul Consultativ al Cultelor din România este o organizație de natură etică, socială, autonomă, apolitică, non-guvernamentală, fără personalitate juridică și non-profit formată din:

 

– Biserica Ortodoxă Română

– Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara

– Biserica Romano-Catolică,

– Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică,

– Arhiepiscopia BisericiiArmene

– Biserica Ortodoxă Rusă de Rit Vechi din România,

– Biserica Reformată din România,

– Biserica Evanghelică C.A. din România,

– Biserica Evanghelică Lutherană din România,

– Biserica Unitariană din Transilvania,

– Biserica Creștină după Evanghelie din România – Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România,

– Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul mozaic,

– Cultul Musulman din România.

 

Potrivit prevederilor Statutului Consiliului Consultativ al Cultelor din România, începând cu 1 martie 2015, președinția Consiliului va fi preluată pentru o perioadă de un an de către Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică).

 

Secretariatul Consiliului Consultativ al Cultelor din România