Sfântul Sinod al BOR: Cine ajută pe cel ce are nevoie de ajutor, acela iubește pe Hristos Care Se identifică cu toți oamenii aflați în suferință


Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române îndeamnă credincioșii și clericii din Patriarhia Română să armonizeze dreapta mărturisire și preamărire a lui Dumnezeu cu iubirea milostivă față de aproapele  nostru, care  este  chipul  lui  Hristos  îndreptat  spre  noi.

Cine ajută pe cel ce are nevoie de ajutor, spun ierarhii Bisericii noastre, acela iubește pe Hristos Care Se identifică cu toți oamenii aflați în suferință.

În Duminica Ortodoxiei, Biserica Ortodoxă prăznuiește restabilirea cultului sfintelor icoane în urma Sinodului al șaptelea ecumenic, dar şi biruința asupra tuturor rătăcirilor doctrinare de la dreapta credință și de la dreapta vedere a prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume.

Referitor la icoane, ierarhii noştri ne învaţă că rostul de a fi al icoanei este acela de a-i arăta pe moștenitorii Împărăției lui Dumnezeu, pe cei care o caută, o pregustă și o prefigurează încă din timpul vieții lor pe pământ.

Icoana este și o vedere prin credință a Împărăției lui Dumnezeu, iar nu doar un simplu element estetic și didactic în Biserică.

Întrucât fiecare om este făcut „după chipul lui Dumnezeu”, iubind pe aproapele nostru, iubim și pe Dumnezeu. Astfel, sfânta icoană ne arată „calea” iubirii milostive față de toți oamenii, pe care a mers Fiul lui Dumnezeu când S-a făcut Om și pe care au mers apoi oamenii credincioși și sfinți care s-au îndumnezeit, urmându-L, transmit membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Citește integral Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe adresată clericilor, monahilor și credincioșilor citită în Duminica Ortodoxiei.