Consfătuirea de lucru a profesorilor de religie din județul Hunedoara


Cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, joi, 26 septembrie 2019, în sala „Europa” a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara a avut loc întâlnirea de lucru semestrială a profesorilor de religie din județul Hunedoara.

Ca la fiecare început de an, profesorii de religie s-au întâlnit pentru a primi arhiereasca binecuvântare în vederea lucrării educaționale pe care o săvârșesc, dar și pentru a primi instrucțiunile necesare procesului de învățământ, particularizate pentru anul școlar 2019-2020.

În deschidere, doamna Lavinia Ilina, Inspector General Adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara a adus în fața celor prezenți câteva idei importante dintre care amintim:

Este îmbucurător faptul că în zilele noastre s-a creat o sinteză frumoasă între misiunea Bisericii şi misiunea Şcolii. Dacă misiunea Bisericii are ca finalitate pregătirea omului pentru Împărăţia Cerurilor, în egală măsură îl pregăteşte pentru viaţa de aici, adică pentru o viaţă mai echilibrată, mai frumoasă, mai plină de sens. Predarea religiei în şcoală, are conotaţii educaţionale profunde, dar totodată constituie şi un act misionar, deoarece cunoaştera propriilor valori religioase reprezintă un semn de civism şi culturalitate. Educaţia religioasă invită la reflecţie, la autocunoaştere, la o convertire la lumea valorilor religioase, care au darul de a aduce comuniunea între oameni şi de a solidariza membrii unei comunităţi. Ultimii ani au dovedit că prezenţa religiei în şcoală este necesară nu numai pentru Biserică, ci şi pentru societatea românească în ansamblul ei, care a câştigat prin acest act de dreptate atât accesul la propria-i spiritualitate, cât şi un instrument esenţial în procesul de educare al tinerei generaţii. De asemenea, cuvintele de încheiere ale Doamnei Inspector General Adjunct au fost: „vă urez să aveți din destul lumină, înțelepciune și pace, ca să dăruiți tuturor copiilor”.

În continuare, P.C. Părinte Radu Trifon, Consilier eparhial pentru învățământ și activități cu tineretul și P.C. Părinte Gabriel Basa, Inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, au făcut precizările necesare în vederea bunei desfășurări a activității didactice în anul școlar 2019-2020, în conformitate cu legislația în vigoare, cu normativele Ministerului Educației și cu recomandările Patriarhiei Române.

Preasfințitul Părinte Episcop Gurie i-a felicitat pe toți ostenitorii catedrelor de religie pentru eforturile depuse în anii precedenți și pentru implicarea în păstrarea orei de religie în aria de interes a elevilor și a rostit un îndemn către toți profesorii de a intensifica relația cu elevii și în acest an școlar, subliniind câteva aspecte importante, și anume:

– Ora de religie este importantă prin caracterul formativ mai ales. În acest sens, fără a se renunța la programa școlară, e necesar ca profesorii de religie să încerce să ajungă nu doar la mintea copiilor prin cunoștințele transmise, cât mai ales la inimile lor prin dragostea părintesacă cu care sunt datori să-i primească, să-i asculte și să le răspundă așteptărilor de ordin psiho-emoțional.

– Prin conduita lor, prin ținuta lor atât fizică, dar mai ales morală, profesorul de religie este un reper, un model, în școala în care predă, atât pentru elevi cât și pentru colegii săi, profesorii de alte specialități, și trebuie să țină cont de faptul că el, profesorul de religie, este omul care răspândește cuvântul Lui Dumnezeu nu numai în școală, ci și în afara ei.

La final, Preasfinția Sa a îndemnat pe toți profesorii să fie: dragoste, lumină, bucurie și pace pentru toți copii.

În finalul întâlnirii toți profesorii de religie au primit din partea Episcopiei Devei și Hunedoarei câte un set de manuale de religie pentru clasa pregătitoare.


GALERIE FOTO