Bursa de studiu Părintele Arsenie Boca – sprijinul Episcopiei Devei și Hunedoarei pentru elevii cu rezultate școlare deosebite, aflați în dificultate


Pentru al șaptelea an consecutiv, Episcopia Devei și Hunedoarei oferă elevilor merituoși aflați în dificultate un sprijin financiar lunar, prin intermediul bursei de studiu Părintele Arsenie Boca.

Pentru anul școlar 2019 – 2020, au fost înaintate Episcopiei Devei și Hunedoarei un număr de 26 de solicitări pentru acordarea bursei de studiu Părintele Arsenie Boca. În urma evaluării dosarelor depuse, s-a constatat faptul că toți solicitanții îndeplinesc criteriile instituite prin regulamentul de acordare a bursei, astfel încât 26 de elevi din învățământul preuniversitar vor beneficia, în acest an școlar, de sprijin financiar în valoare totală de 46.800 lei, din fondurile proprii ale Episcopiei, precum și prin bunăvoința și generozitatea unor persoane care s-au alăturat demersului Eparhiei hunedorene.

Bursele Părintele Arsenie Boca se acordă, în temeiul unei evaluări a situației școlare și familiale, elevilor cu performanțe școlare foarte bune, dar cu situații familiale dificile și resurse financiare modeste.

Prin acest demers, Episcopia Devei și Hunedoarei susține actul educațional și pregătirea școlară a elevilor dornici de a învăța, în pofida situației materiale dificile a familiilor din care provin.