Simpozion Interjudețean cu tematica „Creștinism, istorie, tradiţie” derulat la Liceul Tehnologic „Crișan” din Crișcior


Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, în cadrul Liceului Tehnologic „Crișan” din Crișcior s-a desfășurat, în data de 7 noiembrie 2019, a X-a ediție a Simpozionului interjudețean care în acest an s-a derulat sub genericul „Creștinism, istorie, tradiţie”.

Hramul Paraclisului „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” al Liceului Tehnologic „Crisan” din Crişcior a prilejuit timp de 9 ani organizarea unui simpozion care în acest an ajunge la ediţia a X-a, abordând teme precum: religie, istorie, tradiţie românească şi pedagogie modernă. El se adresează cadrelor didactice din învățământul universitar, preunivesitar, studenţilor şi elevilor din învățământul gimnazial, liceal şi universitar.

Conștienţi fiind de responsabilitatea pe care o are fiecare generație față de cele care urmează, de multitudinea factorilor de risc la care sunt expuși tinerii societății noastre și de vulnerabilitatea lor în faţa acestor factori, considerăm că inițierea unui astfel de simpozion întărește inter-relaționarea dintre școală – biserică – familie. Totodată, se doreşte responsabilizarea educabililor față de generațiile viitoare și creșterea armonioasă în spiritul valorilor etern valabile, favorabile trăiniciei vieții și societății. Din acest motiv simpozionul s-a desfăşurat în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.

Simpozionul este direcționat pe două secțiuni, prima fiind dedicată didacticii moderne în care se vor propune modalități de adaptare a actului didactic la nevoile generației actuale în interesul unei învățări calitative. În cea de a doua secţiune sunt cuprinse tematici legate de religie, artă, istorie, tradiţii, muzică, toate fiind animate de omagierea satului românesc. Avem aceasta în atenţie datorită faptului că în anul 2019, Biserica Ortodoxă Română la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a aprobat în Sfântul Sinod ca anul 2019 să fie proclamat „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.

Simpozionul a întrunit participări din Bacău, Petrila, Arad, Sibiu, Lupeni, Deva, Brad, Brănișca, Bucureșci, Buceş, Ribița, Baia de Criș, Luncoiu de Jos, Cojuşna – Raionul Străşeni (Rep. Moldova). Organizarea lui s-a făcut la inițiativa domnului profesor Daniel-Constantin Benea cu implicarea unei echipe de profesori care au sprijinit inimos şi în acest an desfăşurarea acestui simpozion. Menţionăm implicarea Primăriei Comunei Crişcior pentru buna organizare a simpozionului prin domnul primar Ovidiu Furdui, care a înţeles că astfel de activităţi presupun implicare necesară din partea comunităţii locale.

Subliniem susținerea morală și implicarea echipei manageriale reprezentată de Domnul Director Cosmin Jurca și Doamna Director adjunct Otilia Oancea, care au oferit suport de consultanță necondiționat. Simpozionul a fost onorat de prezența Părintelui Radu Trifon, delegatul Episcopiei Devei și Hunedoarei, care după oficierea slujbei de Tedeum a transmis cuvântul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Episcop Gurie. Ne-am bucurat de prezența Părintelui Protopop Ioan Petru Diniș, a Părintelui Gheorghe Stan care au susținut simpozionul prin prezență și sponsorizare. Simpozionul a atins teme de actualitate și a propus soluții de raportare la modalitățile actuale de abordare a existenței.

Considerăm că bagajul informațional oferit de școală printr-o pedagogie riguros planificată și adaptată la nevoile actuale precum și inter-relaționarea dintre școală – biserică – comunitate – familie, toate înlănțuite de credință, vor genera omul frumos responsabil și ancorat în profunde valori al generației de mâine, fapt urmărit și de acest simpozion.

Prof. Daniel Constantin Benea


GALERIE FOTO