Conferința de toamnă a clericilor din Episcopia Devei și Hunedoarei


Joi, 14 noiembrie 2019, cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a avut loc Conferința de toamnă a preoților și profesorilor de religie din eparhia hunedoreană, în sala „Spiru Haret” a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara din Deva.

Conferința, cu titlul „De la cel dintâi Adam la Cel de pe urmă”, a fost susținută de către Părintele Arhimandrit Zaharia Zaharou de la Mănăstirea „Sf. Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia. În cadrul acesteia, Părintele Zaharia a vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos ca fiind Adam cel ceresc și de pe urmă, Care ne-a vădit chipul omului așa cum era el mai înainte de veci în cugetul ziditor al lui Dumnezeu. Prin credința în El dobândim un criteriu adevărat prin care să deosebim realitățile lumii zidite și nezidite.

Sfânta descoperire ne spune că Dumnezeu l-a zidit pe om după chipul și asemănarea Sa, că l-a încununat cu slavă și cinste, punându-l stăpânitor pe pământ al tuturor celor văzute și locuitor împreună cu îngerii. Însă, atunci când în libertatea sa Adam a înclinat spre păcat, s-a depărtat de Ziditorul lui surpând legătura iubirii cu El. Evenimentul tragic al căderii a pricinuit răni cumplite în firea omului, făcându-l rob stricăciunii și morții. Viețuind întru totul trupește, Adam nu mai era în stare să se unească cu Duhul lui Dumnezeu din nou. Însă Dumnezeul iubirii, care are nespusă milostivire și îndurare, nu l-a părăsit pe om până la sfârșit, a auzit strigarea lui Adam și a întregului pământ și a venit El Însuși să ne dea pildă ca să pășim pe urmele Lui și să ne unim iarăși cu El. Hristos, ca Cel de pe urmă Adam, a înclinat cerurile și s-a pogorât pe pământ și prin înfricoșata iconomie a Pătimirilor, a Crucii și a slăvitei Lui Învieri, pe toate le-a umplut de bucuria Duhului Sfânt și a dat viață firii noastre omorâte de păcat.

La final, Preasfințitul Părinte Episcop Gurie a mulțumit tuturor pentru prezență și mai ales Părintelui Arhimandrit Zaharia, care s-a ostenit să ajungă și în acest an în mijlocul clericilor și credincioșilor hunedoreni.


GALERIE FOTO