Ședința anuală de lucru a Consiliului Eparhial și a Adunării Eparhiale


Joi, 27 ianuarie 2022, la sediul administrativ al Episcopiei Devei și Hunedoarei din Deva s-au desfășurat, sub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Nestor, lucrările ședinței ordinare ale Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale.

Lucrările au debutat, potrivit reglementărilor statutare, cu întrunirea membrilor Consiliului Eparhial, cărora le-au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial pe anul 2021. În urma aprobării acestora de către membrii Consiliului Eparhial, rapoartele au fost înaintate plenului Adunării Eparhiale.

Ședința Adunării Eparhiale a fost precedată de săvârșirea slujbei de Tedeum, urmată de o slujbă de pomenire a Preasfințitului Părinte Gurie, ctitorul și întâiul arhipăstor al eparhiei hunedorene.

Lucrările ședinței Adunării Eparhiale au început prin cuvântul de deschidere al Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, care a evocat personalitatea excepțională a vrednicului de pomenire Episcop Gurie, accentuând moștenirea spirituală și materială deosebită rămasă în urma trecerii la Domnul a vrednicului și blândului arhipăstor al credincioșilor hunedoreni. În continuarea ședinței, au fost analizate rapoartele întocmite de către responsabilii sectoarelor Centrului Eparhial în cele cinci comisii de lucru ale organismului deliberativ eparhial. În urma analizării acestora, comisiile de specialitate au înaintat rapoartele către Adunarea Eparhială, care a luat act cu aprobare de acestea, făcându-se propuneri în vederea dinamizării activității sectoarelor Centrului Eparhial pentru anul în curs.

Lucrările Adunării Eparhiale s-au încheiat printr-un moment solemn, și anume decernarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Deva – post mortem – Preasfințitului Părinte Gurie Georgiu, întâiul Episcop al Devei și Hunedoarei. Momentul a fost marcat prin prezența în sală a unui număr de consilieri locali ai Consiliului Local al Municipiului Deva, alături de Domnul Primar Nicolae Florin Oancea. Domnul profesor Florin Ilieș, membru în Consiliul Local, a prezentat temeiurile care au stat la baza acestei decizii a Consiliului Local Deva, iar Domnul Primar Nicolae Florin Oancea a oferit distincția Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, pentru a fi așezată în sala comemorativă Episcop Gurie Georgiu.

La finalul lucrărilor, Arhipăstorul hunedorean, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor, a adresat un cuvânt de mulțumire membrilor Adunării Eparhiale pentru activitatea desfășurată în slujba Sfintei noastre Biserici în cei patru ani de mandat, rugând pe Atotmilostivul Dumnezeu să le răsplătească prin belșug de sănătate, binecuvântând, pe mai departe, cu rodnicie activitatea Episcopiei Devei și Hunedoarei.


GALERIE FOTO