Ședința anuală de lucru a Consiliului Eparhial și a Adunării Eparhiale


Joi, 25 ianuarie 2024, la sediul administrativ al Episcopiei Devei și Hunedoarei din Deva s-au desfășurat lucrările ședinței ordinare a Consiliului Eparhial și a Adunării Eparhiale.

Lucrările au debutat, potrivit reglementărilor statutare, cu întrunirea Consiliului Eparhial, sub președinția Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, fiind prezenți Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, membrii Permanenței Consiliului Eparhial, precum și membrii clerici și mireni ai Consiliului Eparhial, cărora le-au fost prezentate rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului Eparhial pe anul 2023. În urma analizării acestora de către membrii Consiliului Eparhial, rapoartele au fost înaintate plenului Adunării Eparhiale spre aprobare.

Ședința Adunării Eparhiale a fost precedată de săvârșirea unei slujbe de pomenire a Episcopului Gurie Georgiu, ctitorul și organizatorul Episcopiei Devei și Hunedoarei, și a slujbei de Tedeum, săvârșite de Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Lucrările ședinței Adunării Eparhiale au debutat prin cuvântul de deschidere al Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei. În continuare au fost analizate rapoartele întocmite de către responsabilii sectoarelor Centrului Eparhial în cele cinci comisii de lucru ale organismului deliberativ eparhial. În urma analizării acestora, comisiile de specialitate au înaintat rapoartele către Adunarea Eparhială, fiind prezentat și un material video cu activitatea desfășurată în anul 2023 în Episcopia Devei și Hunedoarei. Membrii Adunării Eparhiale au luat act cu aprobare de rapoartele înaintate de comisiile de specialitate, făcându-se propuneri în vederea dinamizării activității sectoarelor Centrului Eparhial pentru anul în curs.

La finalul lucrărilor Arhipăstorul hunedorean, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor, a adresat un cuvânt de mulțumire pentru eforturile depuse în anul precedent, în slujba Bisericii lui Hristos, de către membrii Adunării Eparhiale, Părinții consilieri, Părinții Protopopi, Preoții din parohiile hunedorene, monahii și monahiile din așezămintele mănăstirești și colaboratorii Centrului Eparhial.


GALERIE FOTO