Ședința de constituire a Adunării Eparhiale a Episcopiei Devei și Hunedoarei


Marți, 14 iunie 2022, la sediul administrativ al Episcopiei Devei și Hunedoarei din Deva s-au desfășurat, sub președinția Preasfințitului Părinte Episcop Nestor, lucrările ședinței de constituire a Adunării Eparhiale.

Ședința Adunării Eparhiale a fost precedată de săvârșirea slujbei de Tedeum, urmată de o slujbă de pomenire a Preasfințitului Părinte Gurie, ctitorul și întâiul arhipăstor al eparhiei hunedorene, precum și a foștilor membrii ai Adunării Eparhiale trecuți la cele veșnice.

Lucrările ședinței Adunării Eparhiale au început prin cuvântul de deschidere al Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, care a subliniat importanța conlucrării dintre cler și credincioși pentru propășirea Bisericii noastre strămoșești, mulțumind Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra clerului și credincioșilor hunedoreni. În continuarea ședinței, au fost validate mandatele tuturor membrilor aleși ai Adunării Eparhiale, a fost depus jurământul de fidelitate față de Sfânta Biserică, iar Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a declarat Adunarea Eparhială constituită pentru legislatura 2022-2026.

A urmat apoi procedura statutară de alegere a membrilor Consiliului Eparhial, a membrilor Consistoriului Eparhial și celui Monahal, desemnarea delegaților Eparhiei în Adunarea Națională Bisericească, precum și alegerea reprezentanților în Consistoriul Mitropolitan și Consistoriul Mitropolitan Monahal.

La finalul lucrărilor, Arhipăstorul hunedorean, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor, a adresat un cuvânt de mulțumire membrilor Adunării Eparhiale, îndemnându-i la implicare și dăruire pentru propășirea valorilor spirituale și materiale ale Bisericii lui Hristos, rugând pe Atotmilostivul Dumnezeu să le dăruiască tuturor belșug de sănătate, binecuvântând, pe mai departe, cu rodnicie, activitatea Episcopiei Devei și Hunedoarei.


GALERIE FOTO