Trei mari români au fost canonizaţi în anul 2017


În anul 2017 trei mari români au făcut pasul din istorie spre sinaxare. Cei care s-au învrednicit să devină icoanele cele mai vii ale lui Hristos şi a căror sfinţenie a fost recunoscută de Biserică în 2017 sunt:

Sf. Cuv. Pafnutie – Pârvu Zugravul

Cuviosul Pafnutie – Pârvu, iconarul de la Robaia, a fost recunoscut drept cel mai mare pictor bisericesc român al epocii cantacuzine și brâncovenești, întemeietor și dascăl al unei școli de iconografie bizantină cu specific național, dar și ca un mare trăitor al Ortodoxiei româneşti.

Luând aminte la viața virtuoasă, la nevoința și lucrarea Cuviosului Pafnutie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților în cadrul şedinţei de lucru din 4-5 iulie 2017, rânduindu-i zi de pomenire în data de 7 august.

Proclamarea canonizării sale a avut loc în 6 august 2017 la Mănăstirea Roboaia.

Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei

În ceea ce îl priveşte pe Sfântul Iosif cel Milostiv, cele mai alese fapte bune ale acestuia erau: sfinţenia vieţii şi milostenia. El se ruga şi citea mult, mânca puţin şi era foarte cumpătat, îşi drămuia cu mare măsură timpul, având mare osârdie pentru cele sfinte. Dumnezeiasca Liturghie o săvârşea totdeauna cu bucurie şi cu ochii umeziţi de lacrimi.

Era, de asemenea, un vorbitor priceput şi duhovnic înţelept, căutat de multă lume pentru blândeţea şi cuvintele lui. Cunoştea bine Sfânta Scriptură, din care mărturisea că învaţă toate, şi era desăvârşit părinte duhovnicesc. Pe lângă celelalte daruri, mitropolitul avea şi darul smereniei şi al ascultării desăvârşite, că toate le primea ca de la Dumnezeu.

Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, are ca dată de prăznuire ziua trecerii sale la cele veşnice: 26 ianuarie.

Sfântul Gheorghe Pelerinul

Sfântul Gheorghe Pelerinul a vieţuit în smerenie şi osteneală, fiind propovăduitor, prin viaţă şi prin cuvânt, al Evangheliei lui Hristos, pentru care a fost hărăzit de Dumnezeu cu bogat har, prin care a săvârşit minuni şi vindecări, atât în vremea vieţii pământeşti, cât şi după moarte, fiind cinstit de credincioşi.

De aceea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinţilor, având zi de pomenire la 17 august.

Hotărârea canonizării nevoitorului Gheorghe Lazăr (+ 1916) și a Mitropolitului Iosif Naniescu (+ 1902) a fost luată în timpul şedinţei de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 5-6 octombrie 2017.

Cei doi noi sfinţi români sunt sfinţi contemporani, întrucât au trăit în secolul al XX-lea, alăturându-se Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ.

Sfinţii români sunt rugători pentru noi în Ceruri, dar, în acelaşi timp, sunt şi exemple, adevăraţi eroi naţionali care au lăsat o moştenire extraordinară poporului român, moştenire ce trebuie păstrată, valorificată şi transmisă mai departe.

Foto credit: Robert Nicolae