Acte necesare pentru Examenul de Capacitate Preoțească

Dosarul pentru înscrierea la Examenul de Capacitate Preoțească trebuie să conțină următoarele documente:

1. Cerere adresată Chiriarhului;

2. Copie după Cartea de identitate sau Buletinul de identitate;

3. Copii după actele de studii (diplome și foi matricole);

4. Curriculum vitae;

5. Cazier Judiciar;

6. Adeverință medicală;

7. Adeverință eliberată de Marele Eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva, care atestă că nu există impedimente canonice pentru hirotonie