Centrul de zi pentru copii „Sf. Părinți Ioachim și Ana”


Prin misiunea Centrului de zi pentru copii ,,Sfinții Părinți Ioachim și Ana”, din Deva, al Episcopiei Otrodoxe Române a Devei si Hunedoarei, își propune facilitarea accesului la studiu a copiilor  proveniți din familii cu situație materială precară, ce le împiedică accesul optim la studiu.

Beneficiarii serviciului  „Centrului de zi pentru copii ” al Episcopiei Devei și Hunedoarei pot fi:

  • copii din clasele 0-4, cu risc crescut de abandon familial şi şcolar, proveniţi din familii defavorizate / dezorganizate / monoparentale;
  • copii cu risc de eşec şcolar;
  • copii care experimentează lipsa creării condiţiilor adecvate de pregătire a lecţiilor (mobilier, rechizite şcolare) în mediul de proveninţă;
  • copii ai căror părinți nu au cunoştinţele minime pentru îndrumare şi educare.

Centrul de zi pentru copii, oferă servicii individualizate în concordanță cu nevoile specifice și reale ale fiecărui beneficiar  după cum urmează:

  1. informare şi consiliere cu privire la serviciile sociale furnizate
  2. consiliere psihologică, socială la nevoie, atât pentru părinți cât și pentru beneficiari,
  3. educaţie extracurriculară: educaţie pentru sănătate, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale, etc
  4. efectuarea temelor zilnice sub supraveghere didactică, desfășurarea de activități de recreere și studiu interactiv,
  5. masă caldă de prânz, plus gustare.

Acte necesare pentru dosarul personal:

– cerere tip

– certificat de naștere copil beneficiar(dacă există mai mulți copii în familie, e necesar să fie adăugate la dosar si CN sau CI a acestora, pentru a se vedea numărul membrilor din familie)

– CI părinți (dacă mai locuiesc și alți adulți în aceeași locuință, se vor adăiga și CI ale acestora)

– adeverință salariat/șomaj, fără venituri, sau alte acte doveditoare a realizării de venituri –  pentru părinți și ceilalți adulți din locuință( dacă este cazul)

– fișa plăților eliberată de AJPIS Hunedoara, pentru alocație de stat și ajutor și ajutor social(dacă este cazul)

– adeverintă medicală – copil și părinți

– adeverință de la școala de unde copilul este înscris

-sentință de divorț și hotărâre tutelă dacă este cazul.

Ancheta socială va fi efectuată de către asistentul social al centrului, sub acordul scris al părintelui/reprezentatului legal al copilului.

Centrul dispune de maxim 20 locuri.

Programul de vizită al centrului este de luni până vineri, între orele 12-15.