30 iulie este Ziua Internaţională a Prieteniei


Recunoaşterea relevanţei şi importanţei prieteniei ca un sentiment nobil şi valoros în viaţa fiinţelor umane din întreaga lume reprezintă baza sărbătorii din 30 iulie adoptată oficial de ONU în 2011 drept Ziua Internațională a Prieteniei.

Conceptul de prietenie este extins prin inițiativa ONU dincolo de relaţiile individuale. Scopul iniţiativei este de a transmite mesajul că prietenia între popoare, ţări, culturi şi indivizi poate inspira eforturile de pace şi poate construi punţi de legătură între comunităţi, notează Agerpres.

Pe lângă manifestările publice care sunt organizate cu acest prilej, Ziua Internațională a Prieteniei este serbată la nivel individual prin petrecerea timpului în compania prietenilor apropiați sau se ia legătura cu cei dragi aflați la distanță, se oferă daruri și se transmit urări de bine.

Importanța prieteniei în Biserică

În Biserica Ortodoxă prieteniei îi este acordată o importanță deosebită. Însuși Mântuitorul a spus că „Dragoste mai mare decât aceea ca cineva să-și pună sufletul pentru prietenii săi, nimeni nu are. De veți face câte vă poruncesc, prietenii mei sunteți”. (Ioan 15:13-14).

În Sfânta Tradiție este păstrat un model de prietenie sfântă, exemplu pentru studenții în Teologie: prietenia dintre Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nazianz.

Cei doi sfinți erau compatrioți și au studiat împreună la Cezareea Capadociei, apoi vreme îndelungată la Atena. Reîntorși în patria natală au întărit prietenia închegată în vremea studiilor, prin corespondență și mai ales prin împreună-viețuire și tovărășie de muncă fizică și comune îndeletniciri sufletești înalte în mănăstirea condusă de Sfântul Vasile în Pont.

Prietenia a fost evocată și de Sfântul Ioan Gură de Aur, care în predicile sale a spus că „Prietenia nu o poate împiedica nici lungimea drumurilor, nici cerul, nici pământul, nici moartea, nici nimic altceva, ci este mai tare şi mai puternică decât toate; chiar dacă este născută dintr-un singur suflet, ea poate îmbrăţişa multe suflete”. (Omilia 9:3 la Efeseni).

Foto credit: festival-images.com