70 ani de la proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului | Cum este definită familia


Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului de Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Actul tradus în prezent în peste 500 de limbi cuprinde menţiuni despre căsătorie şi instituţia familiei. Potrivit articolului 16, aliniatul 3, familia constituie „elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului”.

Acest document aprobat în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a ONU, în 16 decembrie 1948, a fost conceput „ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organismele societăţii să se străduiască, având această Declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă, atât în sânul popoarelor statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor”.

În acest sens, acelaşi document stipulează în articolul 16 că familia este formată prin căsătoria liber consimțită de un bărbat și o femeie:

„Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei şi la desfacerea ei”.

Despre importanţa acestui document a reamintit recent Patriarhul Ecumenic în mesajul de Crăciun. El a reamintit că actul adoptat acum 70 de ani cuprinde cele mai înalte idealuri ale omenirii care ar trebui respectate de fiecare popor și stat. De asemenea, Sanctitatea Sa a tras un semnal de alarmă precizând că, din nefericire, „încălcarea acestei Declarații continuă, în timp ce diferite abuzuri și interpretări greșite intenționate ale drepturilor omului subminează respectarea și realizarea lor”.

România a semnat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în 14 decembrie 1955, atunci când a fost admisă în rândul statelor membre ONU.

În ţara noastră, Coaliția pentru Familie a făcut demersuri privind modificarea Constituției în ceea ce privește definirea clară a noțiunii de familie.

La finalul lunii noiembrie a anului 2015, în Monitorul Oficial a fost publicat proiectul de lege prin care se propune modificarea actualului art. 48, alin. 1, din Constituţie, cu formularea următoare: „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”.

Biserica Ortodoxă Română sprijină în mod natural demersul Coaliției pentru Familie, în spiritul învățăturilor creștine și al valorilor fundamentale românești privind familia, ocrotirea și creșterea copiilor, dar nu este nici inițiatoarea, nici organizatoarea acestei acțiuni.