Amenințările lumii contemporane la adresa familiei


Unirea dintre un bărbat şi o femeie, căsătoria, este cea mai veche instituție de drept divin binecuvântată de Dumnezeu în Rai odată cu crearea primilor oameni şi instituită ca Taină de Hristos Domnul la nunta din Cana Galileii.

Sfinţii Părinţi au lăudat la fel de mult căsătoria ca şi monahismul, spunea Părintele Dumitru Stăniloae. Omul întreg este bărbat şi femeie. Bărbatul singur nu e om întreg; femeia singură nu e om întreg; numai împreună sunt omul întreg.

Din păcate, traversăm în continuare o criză a familiei, așa cum conchidea Enciclica Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe reunit anul trecut în Creta:

Criza contemporană a căsătoriei şi familiei este rezultatul crizei libertăţii ca responsabilitate, al restrângerii acesteia la o realizare de sine orientată spre plăcere, al identificării ei cu mulţumirea de sine individualistă, cu autosuficiența şi autonomia, şi al pierderii caracterului sacramental al unirii bărbatului cu femeia, precum şi al neglijării etosului jertfelnic al iubirii. (§7)

Criza familiei este o consecință a educației ateiste din timpul regimului comunist, dar și a secularizării prezente, avertiza Sinodul Bisericii noastre, cu prilejul Anului omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii în Patriarhia Română.

Principalele amenințări asupra familiei creștine vin din societatea actuală. Ele au la bază păcatul și degradarea morală. Între acestea se numără:

Individualismul, manifestat prin violență domestică, divorț, avort, abandonul copiilor de părinți și al părinților vârstnici și bolnavi de copii, delincvență juvenilă, indiferență față de suferința altora, suicid, dorință de câștig material imediat și cu orice preț, alcoolism și droguri, concubinaj etc.

Dar, de fapt, egoismul sau individualismul este o luptă a omului împotriva propriei sale ființe, care a pierdut familiaritatea cu Dumnezeu, sensul sacru al vieții și iubirea smerită față de semeni, constata Sinodul Bisericii Ortodoxe Române.

Ignorarea preceptelor morale: modelul familiei tradiționale este considerat de unii ca fiind învechit sau perimat. Mulți copii se nasc în afara căsătoriilor, pentru că tinerii preferă să trăiască împreună fără binecuvântare sau unire sfântă în fața lui Dumnezeu și a Bisericii prin Taina Cununiei, fără a-și asuma toate responsabilitățile vieții conjugale și fără a căuta sfințirea vieții prin rugăciune și prin fapte bune.

Fenomenul emigrației, motivat de căutarea în alte țări a unui trai mai bun, este o altă amenințare pentru viața de familie. Plecarea unuia dintre soți în străinătate, pe o perioadă mai lungă, a condus adesea la destrămarea multor familii sau la infidelitate conjugală.

Între părintele plecat peste granițe și copiii săi, legătura de iubire familială slăbește în mod considerabil. Scoși din mediul firesc al familiei, copiii pot avea probleme de ordin afectiv sau pot suferi derapaje sociale, precum săvârșirea unor infracțiuni, deprinderea unor vicii sau patimi, comportamente dăunătoare lor și societății în care trăiesc, avertizează ierarhii Bisericii noastre.

Soluții la aceste probleme găsim în Biserică atât prin programele sociale de sprijinire a celor vulnerabili și aflați în nevoi, cât și prin sfaturile ierarhilor, preoților, părinților și scriitorilor duhovnicești din trecut și din prezent.

Cu toții suntem datori să prețuim familia. Sfântul și Marele Sinod a subliniat faptul că aceste amenințări constituie o mare provocare pentru misiunea Bisericii în lumea contemporană: Biserica Ortodoxă cheamă cu dragoste pe fiii ei și pe toți oamenii de bunăvoinţă să apere fidelitatea față de sacralitatea familiei.(Documentul Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta (§ I,11).

Foto credit: Ziarul Lumina