Cinci arhierei au liturghisit la hramul Catedralei Mitropolitane din Sibiu


La praznicul Sfintei Treimi credincioşii din Sibiu au venit la Catedrala Mitropolitană din oraş pentru a participa la sărbătoarea hramului. Sfânta Liturghie din ziua hramului a fost oficiată de cinci arhierei: Înaltpreafinţitul Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Preasfinţitul Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfințitul Nestor, Episcopul Devei şi Hunedoarei și Preasfințitul Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei. De asemenea, în soborul slujitor s-au aflat vicarul-eparhial, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, protopopi și consilieri eparhiali, cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu, diaconi slujitorii ai sfintelor altare.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Anastasis” al Catedralei Episcopale din Deva, dirijat de Paul Kladni, împreună cu membrii Coralei „Timotei Popovici” a Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijată de pr. lect. dr. Dan Alexandru Streza.

Alături de credincioșii veniți în număr mare în costume populare tradiționale românești au participat oficialități centrale, județene și locale precum și comandanți ai forțelor armate din Sibiu.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei a prezentat credincioşilor învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime apoi a vorbit despre Catedrala Mitropolitană din Sibiu aflată în sărbătoare după Rusalii: Este un moment de praznic, un moment de bunăvoință și de binecuvântare a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan Evanghelistul vorbind despre această rânduială a lui Dumnezeu, despre Pogorârea Sfântului Duh, spune că în ziua cea mare, în ziua Praznicului, Mântuitorul Iisus Hristos a zis tuturor cu glas mare: « Cel care dorește să vină la mine, cel care dorește să ia apa vieții, cel care dorește să primească Sfîntul Duh». Iată momentul acesta, descris de Sfântul Evanghelist Luca în faptele Apostolilor. În ziua aceea când toți apostolii erau adunați în rugăciune S-a Pogorât Duhul Sfânt peste Sfinții Apostoli în limbi ca de foc, S-a arătat peste fiecare dintre ei și-a cuprins pe toți laolaltă întemeind astfel Biserica trupul tainic al Mântuitorului Hristos. Deci pogorârea Sfântului Duh este momentul desăvârșirii activității Mântuitorului Iisus Hristos și al planului lui Dumnezeu. Este momentul unic pe care Dumnezeu l-a pregătit înainte de veacuri pentru neamul omenesc. Este momentul în care Duhul Sfânt vine la noi, strălucește în viața noastră și curățește sufletele noastre toată întinăciunea. Este lucrarea lui Dumnezeu, care se împărtășește lumii. Harul divin care izvorăște din Preasfântă Treime, se revarsă peste tot omul. Se revarsă peste ființa omenească și de acum înainte Duhul Sfânt este acela care conduce lumea spre Împărăția lui Dumnezeu. El se arăta sub limbi de foc, pentru că vestește pe cuvântul lui Dumnezeu. Limbile de foc sunt legate de cuvânt, de logosul lui Dumnezeu și cum Dumnezeu Cuvântul a venit în lume ca să vestească pe Tatăl, cel Ceresc, Duhul sfânt este acela care vestește și arată pe Fiul. Îl arată pentru că El este capul Bisericii, pentru că El este acela care conduce Biserica iar noi suntem mădulare acestui trup tainic. El vine peste Sfinții Apostoli și le dă puterea de a cuvânta, de a vorbi despre cuvântul vieții. Cuvântul este acela care face ca creația să fie rațională, ca lumea să fie logică, ca lumea să fie cuvântătoare în așa fel încât putem spune cu psalmistul că cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea Mâinilor lui o vestește tăria”.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului a vorbit despre importanţa hramului Catedralei Mitropolitane „Sfânta Treime”, despre istoria acesteia și despre lucrările de înnoire a lăcașului de cult: „Se cuvine ca acum să ne aducem aminte de cei care au stat la temelia acestei lucrări dumnezeiești și la această biserică drept locaș de închinare. Dumnezeu prin mâinile noastre clădește și lasă în lume aceste zidiri, de aceea, biserica locaș de închinare este un loc sfințit și sfințitor. E sfințit, pentru că se urmărește o întreagă procedură de la punerea pietrei de temelie până la sfințirea picturii, a icoanelor bisericii, dar este sfințitor, pentru că aici se săvârșesc Sfintele Taine prin care lucrează harul Duhului Sfânt pe care ucenicii l-au primit la Cincizecime și care se continuă în lucrarea aceasta”.

La final, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a oferit distincţia   „Crucea şaguniană pentru mireni” domnilor Alexandru Popescu, Alin Jurchela, Claudiu Badea, Constantin Badea, Dorin Stoicescu,  Ing. Mihai Muntean, Sebastian Emanuel Stan, Stefan Belanco, și Ordinul pentru femei „Anastasia Șaguna” doamnelor Claudia Costea, Elisabeta Cândea, Gabriela Răduleț și Lucia Stoicescu.

Sursa: mitropolia-ardealului.ro


GALERIE FOTO