Comunicat privind acordarea Arhiereștii Binecuvântări necesară pentru înscrierea la concursul de admitere la Facultățile de Teologie Ortodoxă


Înscrierea candidaților la facultățile de teologie ortodoxă (nivel licență și master) se face în acord cu prevederile legale și cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului (conform art. 13, alin. 3 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teolgic ortodox preuniversitar și universitar). În acest sens, solicitanții vor depune la Centrul Eparhial un dosar conținând următoarele documente:

  1. cerere tip (se poate descarca de pe site-ul episcopiei http://episcopiadevei.ro/index.php/formulare/, sau se completează la depunerea dosarului)
  2. copie după certificatul de naștere;
  3. copie după actul de identitate;
  4. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească, eliberat de Centrul eparhial (pentru a dovedi calitatea de fiu/fiică al/a Episcopiei);
  5. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești);
  6. recomandare de la preotul paroh (preoții vor prezenta recomandarea din partea părintelui protopop de care aparțin, monahii de la starețul mănăstirii în care viețuiesc, iar stareții din partea exarhului locului);
  7. copie după diploma de absolvire a Bacalaureatului (adeverință, pentru absolvenții din promoția anului curent) și după ultima formă de învățământ absolvită;
  8. recomandarea profesorului de religie (pentru absolvenții de liceu);
  9. copie după diploma de licență și foaia matricolă sau adeverință (pentru candidații licențiați)
  10. adeverință de la mănăstirea de metanie, care să certifice statul de monah (pentru personalul monahal)

Acordarea binecuvântării se va face în perioada 17 -21 iulie 2017 (cu excepția zilei de 20 iulie 2017) între orele 8:00 – 16:00. Pentru informații suplimentare, cât și pentru programări vă rugăm să sunați în prealabil la tel. 0786015811, Consilier pentru învățământ – Pr. Radu Trifon.