Concurs ocupare post în cadrul Secției de Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale


În conformitate cu adresa nr. Nl/4554/07.10.2017 prin care Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale a fost înștiințat de existența unui post vacant de preot militar în cadrul Secției de Asistență Religioasă a Ministerului Apărării Naționale vă aducem la cunoștință următoarele:

Potrivit reglementărilor Sfântului Sinod, ocuparea unui post de preot în structurile militare prevede ca pentru fiecare post vacant să se acorde binecuvântarea de participare la concurs la cel puțin doi candidați, aceștia trebuie să fie preoți hirotoniți, cu minim doi ani vechime în activitatea pastorală, absolvenți de Teologie Pastorală, cu media minim 8.50 și vârsta cuprinsă între 25-35 de ani, cu ținută morală și situație canonică ireproșabilă.

Pentru constituirea dosarelor de candidare  și acordarea binecuvântării de participare la examen, se vor depune următoarele documente:

 1. Binecuvântarea eparhiei în cuprinsul căreia de află postul vacant (candidații care provin din alte eparhii trebuie să obțină, în prealabil, binecuvântarea de participare de la ierarhul eparhiei în care slujește);
 2. Cerere de înscriere la concurs;
 3. Copii acte studii (diplomă de licență în teologie și foaie matricolă);
 4. Copie act de identitate;
 5. Fișă personală eliberată de eparhie;
 6. Cazier judiciar;
 7. Fișă medicală (tip recrutare);
 8. Curriculum vitae;
 9. Adeverință de vechime în preoție și copie după cartea de muncă;
 10. Memoriu de activitate vizat de Protopopiat;
 11. Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză (nivel mediu);
 12. Certificat de competență operare pe calculator.

Întocmirea și depunerea dosarelor în conformitate cu cerințele de mai sus se va efectua în perioada 16 ianuarie 2018 – 16 februarie 2018.

După expirarea perioadei de candidare, dosarele preoților care au primit binecuvântarea de participare la concurs vor fi transmise de către Sectoarele Social-Filantropice ale Centrelor Eparhiale la Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, urmând ca în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acestora să fie organizat concursul de selecționare.

Sectorul Social al Episcopiei Devei și Hunedoarei

Pr. Dumitru Diniș