Concurs ocupare post vacant de Inspector General și Șef Secție Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale


Potrivit adresei nr. 2891/22.03.2018, transmisă de Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, în conformitate cu rezoluția Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, de pe temei nr. 2882/19.03.2018, Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale va organiza un concurs intern pentru ocuparea postului vacant de Inspector General și Șef de Secție Asistență Religioasă din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN).

Depunerea dosarelor se va face personal la sediul Sectorului Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, până la data de 30 aprilie 2018, la adresa: B-dul Regina Maria, nr. 1, bl. P5B, et. 6, ap. 16, Sector 4, București.

Concursul va fi organizat în termen de 10 zile de la încheierea perioadei de înscrieri și va consta in prezentare a proiectului de management strategic pentru Secția de Asistență Religioasă din MapN.

Candidații care doresc să participe la acest concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. Să fie membrii ai clerului militar;
 2. Să aibă experiență de minim 10 ani de zile ca preoți militari;
 3. Să dețină diplomă de studii postuniversitare de specialitate.

Documentele necesare la dosarul fiecărui candidat sunt următoarele:

 • Binecuvântarea și recomandarea ierarhului din eparhia din care provine candidatul;
 • Cererea de înscriere la concurs;
 • Copii acte studii (diplomă de licențiat în teologie și foaie matricolă, diplomă studii postuniversitare);
 • Copie act identitate;
 • Cazier canonic;
 • Fișă medicală;
 • Curriculum vitae;
 • Adeverință de vechime în clerul militar;
 • Raport de activitate pe ultimul an vizat de conducerea unității militare unde activează;
 • Proiect cu direcții strategice de acțiune pentru 5 ani de zile și plan de activități pentru primul an;
 • Certificat de competență lingvistică pentru limba engleză(nivel mediu);
 • Certificat de competență operare calculator;
 • Recomandarea din partea conducerii unității unde este încadrat candidatul;
 • Alte recomandări.

Sectorul Social al Episcopiei Devei și Hunedoarei

Consilier social

Pr. Diniș Dumitru Petru