Consfătuirea de lucru a profesorilor de religie din județul Hunedoara


Cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, joi, 27 septembrie 2018, în sala Europa a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara din Deva a avut loc întâlnirea de lucru semestrială a profesorilor de religie din județul Hunedoara. Ca la fiecare început de an, profesorii de religie s-au întâlnit pentru a primi arhiereasca binecuvântare în vederea lucrării educaționale pe care o săvârșesc, dar și pentru a primi instrucțiunile necesare procesului de învățământ, particularizate pentru anul școlar 2018-2019.

În deschiderea evenimentului, Preasfințitul Părinte Episcop Gurie i-a felicitat pe toți ostenitorii catedrelor de religie pentru eforturile depuse în anii precedenți și pentru implicarea în păstrarea orei de religie în aria de interes a elevilor și a rostit un îndemn către toți profesorii de a intensifica relația cu elevii și în acest an școlar, subliniind câteva aspecte importante, și anume:

– Ora de Religie este importantă prin caracterul formativ mai ales. În acest sens, fără a se renunța la programa școlară, e necesar ca profesorii de religie să încerce să ajungă nu doar la mintea copiilor prin cunoștințele transmise, cât mai ales la inimile lor prin dragostea părintească cu care sunt datori să-i primească, să-i asculte și să le răspundă așteptărilor de ordin psiho-emoțional.

– Prin conduita lor, prin ținuta lor atât fizică, dar mai ales morală, sufletească, profesorul de religie trebuie să fie un reper luminos în școala în care predă, atât pentru elevi cât și pentru colegii săi, profesorii de alte specialități, și să țină cont de faptul că el, profesorul de religie, este omul care răspândește cuvântul Lui Dumnezeu nu numai în școală ci și în afara ei.

În continuare, doamna Lavinia Ilina, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, a adus în fața celor prezenți câteva idei importante dintre care amintim: „Este îmbucurător faptul că în zilele noastre s-a creat o sinteză frumoasă între misiunea Bisericii şi misiunea Şcolii. Dacă misiunea Bisericii are ca finalitate pregătirea omului pentru Împărăţia Cerurilor, în egală măsură îl pregăteşte pentru viaţa de aici, adică pentru o viaţă mai echilibrată, mai frumoasă, mai plină de sens. Predarea Religiei în şcoală are conotaţii educaţionale profunde, dar totodată constituie şi un act misionar, deoarece cunoaştera propriilor valori religioase reprezintă un semn de civism şi culturalitate. Educaţia religioasă invită la reflecţie, la autocunoaştere, la o convertire la lumea valorilor religioase, care au darul de a aduce comuniunea între oameni şi de a solidariza membrii unei comunităţi. Ultimii ani au dovedit că prezenţa religiei în şcoală este necesară nu numai pentru Biserică, ci şi pentru societatea românească în ansamblul ei, care a câştigat prin acest act de dreptate, atât accesul la propria-i spiritualitate, cât şi un instrument esenţial în procesul de educare al tinerei generaţii”.

În continuare, Părintele Radu Trifon, consilier eparhial pentru învățământ și activități cu tineretul și Părintele Gabriel Basa, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, au făcut precizările necesare în vederea bunei desfășurări a activității didactice în anul școlar 2018-2019, în conformitate cu legislația în vigoare, cu normativele Ministerului Educației și cu recomandările Patriarhiei Române.


GALERIE FOTO