Date importante privind Biserica și Școala. În România sunt 16.403 biserici ortodoxe și 19.543 școli


Secretariatul de Stat pentru Culte (SSC) a publicat recent pe site-ul oficial o statistică privitoare la numărul locașurilor de cult aparținând celor 18 culte religioase recunoscute în România. Potrivit datelor care reflectă situația existentă la data de 31 decembrie 2015, Bisericii Ortodoxe Române îi aparțin 16.403 biserici, reprezentând 59,9% din totalul de 27.384 locașuri de cult existente în România.

Analizând informațiile publicate de SSC în paralel cu rezultatele ultimului recensământ din România, se observă următoarele:

  • Biserica Ortodoxă Română are 86,45% credincioși din totalul populației și un procent de numai 59,9% din totalul locașurilor de cult;
  • procentul de locașuri de cult aferent fiecărui cult, cu excepția Bisericii Ortodoxe Române, este mai mare față de procentul de adepți ai fiecărui cult din totalul populației;
  • discrepanța evidentă dintre procentul ridicat de persoane declarate de confesiune creștin-ortodoxă și procentul scăzut al locașurilor de cult, comparativ cu celelalte culte este de 25%.

Întrucât în spațiul public au fost lansate opinii tendențioase potrivit cărora numărul de biserici ortodoxe ar depăși numărul școlilor din România, trebuie reținute următoarele:

  • conform Ministerului Educației Naționale există un total de 19.543 unități de învățământ preuniversitar (în mediul urban: 6.685; în mediul rural: 12.858) față de numai 16.403 locașuri de cult ortodoxe (în mediul urban și rural);
  • aceste două instituții nu sunt în opoziție, ci se completează deoarece bisericile sunt destinate tuturor vârstelor, iar școlile doar elevilor (copiilor și adolescenților).