Îndemn stăruitor la rugăciune pentru minerii blocați în mina Lupeni


Episcopia Devei și Hunedoarei îndeamnă, cu nădejde vie, pe toți fiii credincioși ai Bisericii Ortodoxe hunedorene, să își înalțe cugetele în rugăciune stăruitoare către Atotmilostivul Dumnezeu pentru salvarea grabnică a minerilor blocați în mina surpată din orașul Lupeni și întoarcerea lor, sănătoși, în sânul familiilor cuprinse de durere. Îndemnăm, de asemenea, pe toți preoții din eparhia noastră să înalțe rugăciuni fierbinți în biserici pentru chemarea milei lui Dumnezeu asupra minerilor aflați în pericol și asupra familiilor îngreunate de așteptare și tristețe.

Fie ca Bunul și Îndurătorul Dumnezeu să caute cu milostivire spre cei aflați în primejdie și să-i izbăvească din cumplita încercare, dăruindu-i sănătoși și întregi Bisericii și familiilor lor!


GALERIE FOTO