Intervenție în regim de urgență pentru refacerea acoperișului bisericii monument istoric din Strei


În ultimii ani, a devenit tot mai evidentă necesitatea unor intervenții de urgență pentru punerea în siguranță a bisericii medievale „Adormirea Maicii Domnului” din Strei (sec. XIV), monument istoric având codul LMI: HD-II-m-A-03452. Prin urmare, din 2017, Asociația MONUMENTUM, prin proiectul „Ambulanţa pentru monumente-Transilvania Sud”, alături de lect. univ. dr. Ileana Burnichioiu, dr. Călin Șuteu (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) și de alți colaboratori, a trecut la întocmirea documentației necesare avizării intervenției de către instituțiile abilitate, dar și la identificarea surselor de finanțare pentru susținerea lucrărilor.

Lucrările ce se impun de urgență privesc: 1) refacerea învelitorilor de pe naos și altar, aflate într-o stare avansată de degradare; 2) montarea unui nou paratrăznet în locul celui dezafectat; 3) refacerea parțială a stratului de drenaj din exteriorul altarului; 4) identificarea factorilor degradării la componentele artistice din exterior (pictura portalului vestic și o serie de piese litice: relief roman, colonete medievale din turn) și stoparea lor; 5) refacerea sistemului de iluminat și asigurarea pazei monumentului. Costurile acestor lucrări depășesc 30.000 lei.

Pentru susținerea materială a intervențiilor și a activităților de voluntariat (cu masă și cazare) au răspuns pozitiv și prompt atât Primăria orașului Călan, Episcopia Devei și Hunedoarei, Parohia Ruși (cu filia Strei), cât și un număr mare de donatori privați (specialiști și admiratori ai monumentului, inclusiv membri ai comunității locale). În acest fel, a fost posibilă achiziționarea în timp scurt a draniței lucrate manual pentru noua învelitoare de acoperiș (6000 buc.) și a noului paratrăznet, dar și planificarea celorlalte lucrări. Totodată, prin sprijinul oferit de Alteța Sa Regală, Prințul de Wales, susținător permanent al proiectului „Ambulanța pentru monumente”, se vor putea achiziționa materialele necesare intervențiilor de urgență la componentele artistice care urmează să fie realizate cu echipe de restauratori atestați MC.

În mare parte, activitățile vizate au scop didactic și se vor desfășura etapizat, în regim de voluntariat, cu specialiști atestați, tineri aflați în diferite stagii de formare profesională și alți iubitori ai patrimoniului (acolo unde va fi posibil). Primele lucrări, legate de acoperiș și dren, vor avea loc în luna septembrie 2018, în cadrul „Ambulanţei pentru monumente-Transilvania Sud”, proiect-pilot coordonat de Asociația MONUMENTUM. Acest proiect își propune să acționeze eficient în domeniul salvgardării patrimoniului imobil prin punerea în siguranță a unor obiective de patrimoniu importante aflate în stare avansată de degradare sau de precolaps (http://ambulanta-pentru-monumente.ro). Din 2016, până în momentul de față, prin proiectul „Ambulanța pentru monumente” s-au desfășurat intervenții la 15 monumente din Transilvania și Banat.


GALERIE FOTO