Mesajul Patriarhului Daniel adresat pelerinilor cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva


Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un mesaj pelerinilor și închinătorilor la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, așezate pre închinare în această perioadă la Iași, cu prilejul apropierii sărbătorii acesteia.

Mesajul Preafericirii Sale este intitulat „Prin cinstirea moaștelor sfinților participăm la sfințenia şi harul lor”.

În cuvântul său, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că „cinstirea sfinților martiri, prin rugăciuni şi cântări de laudă adresate lor, prin sărutarea icoanei lor şi a sfintelor moaște, aduce mari şi multe binecuvântări credincioșilor”.

Sfinţii martiri şi sfinţii cuvioși au în comun iubirea lor jertfelnică pentru Hristos; martirii sau mucenicii au îndurat multe suferințe, iar cuvioşii şi-au asumat multe nevoințe (pocăință, postire, priveghere ş.a.).


Prin cinstirea moaștelor sfinților participăm la sfințenia şi harul lor

De ziua serbării sale, Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași îi adună în rugăciune şi mărturisire comună pe toți cei care Îl iubesc şi Îl caută pe Dumnezeu. Tineri şi vârstnici, oameni din toate colțurile țării, dar şi de peste hotare, renunță la viaţa lor obișnuită pentru a deveni, preț de câteva zile, pelerini şi închinători la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale altor sfinți ai Bisericii Ortodoxe.

În acest an, la solicitarea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, au fost aduse la Iași, din Grecia, din localitatea Katerini, o parte din moaștele Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina din Alexandria Egiptului, care a murit ca martiră pentru Hristos în anul 305, în timpul împăratului roman Maximin Daia (305-313), prigonitor al creștinilor.

Așadar, anul acesta, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași oferă tuturor pelerinilor posibilitatea comuniunii lor deosebite în jurul sfinților care au trăit şi mărturisit dreapta credință în vremuri grele, de persecuție împotriva creștinilor.

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina împodobește cu numele ei calendarul Bisericii, fiind, prin viaţa şi jertfa ei, nu numai model sau icoană de lumină, ci şi rugătoare şi sprijinitoare pentru cei care doresc să urmeze lui Hristos, pentru a dobândi mântuirea şi viaţa veșnică din Împărăția Preasfintei Treimi. Anul acesta, 2018, în data de 25 noiembrie, la sărbătoarea Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina, va fi târnosită Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională din București, eveniment la care sunteți invitați toţi cei prezenți aici.

Ce trebuie să învățăm noi de la sfinți, în general, şi de la sfinții martiri, în special?

În primul rând, învățăm că iubirea lor pentru Hristos este mai tare decât teama de suferință şi de moarte. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel scrie creștinilor din Roma, orașul în care el însuși va fi martirizat prin decapitare: „Cine ne va despărți pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia (…). Precum este scris, pentru Tine suntem omorâți toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela Care ne-a izbăvit” (Romani 8, 35-37), adică prin Iisus Hristos.

Cinstirea sfinților martiri, prin rugăciuni şi cântări de laudă adresate lor, prin sărutarea icoanei lor şi a sfintelor moaște, aduce mari şi multe binecuvântări credincioșilor. În această privință, Sfântul Vasile cel Mare ne învață zicând: „Cel ce atinge moaşte de martir participă la sfințenia şi harul care se află în ele”. Sfinţii martiri şi sfinţii cuvioși au în comun iubirea lor jertfelnică pentru Hristos; martirii sau mucenicii au îndurat multe suferințe, iar cuvioşii şi-au asumat multe nevoințe (pocăință, postire, priveghere ş.a.). De aceea, viaţa cuvioşilor sau asceţilor a fost numită şi „mucenicia albă”.

Pilda vieţii martirilor, a cuvioșilor şi a tuturor sfinţilor, pilda dăruirii de sine sau a iubirii lor smerite şi milostive, împreună cu rugăciunile lor, ajută mult pe toţi creştinii care se luptă cu patimile egoiste şi cu greutățile din lume ca să rămână credincioşi lui Hristos în toate zilele vieţii lor.

În aceste zile de binecuvântare şi de bucurie duhovnicească, pe care ni le oferă Hristos Domnul prin sfinții Săi, felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pe toţi ierarhii, preoții şi diaconii slujitori şi pe toţi pelerinii prezenți în Iași, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, şi ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să le răsplătească evlavia şi osteneala, râvna şi dărnicia, cu darurile Sale cele bogate şi netrecătoare, cu sănătate şi mântuire, cu pace şi bucurie, cu ajutor în familie şi în activitate, cu ani mulți şi binecuvântați, pentru a spori în credință şi în iubire frățească, în sfințenie şi fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, spre bucuria sfinților şi spre dobândirea Împărăției cerurilor.

Cu multă prețuire şi părintești binecuvântări,

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române