Misiune pentru mântuire: 29 mari români canonizaţi în cei 10 ani de patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel


Până în prezent, în cei zece ani de Patriarhat ai Preafericitului Părinte Daniel, calendarul Bisericii Ortodoxe Române s-a îmbogăţit cu numeroşi sfinţi rugători pentru poporul nostru. Douăzeci şi nouă de mari români au făcut pasul din istorie spre sinaxare devenind modele pentru urmaşii lor de astăzi.

Exemple de verticalitate în faţa cotropitorilor, personalităţi care au schimbat cursul istoriei naţionale prin contribuţia lor eclesială, tipografică şi educaţională, adevărate modele de asceză, smerenie şi rugăciune, marii români canonizaţi în această perioadă reprezintă o încurajare spre urmarea conduitei lor, model care ne îndrumă spre Împărăţia Cerurilor.

Românii care s-au învrednicit să devină icoanele cele mai vii ale lui Hristos şi a căror sfinţenie a fost recunoscută de Biserică în perioada 2007-2017 sunt:

  • Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu;
  • Sfinții Cuvioși Rafael și Partenie de la Agapia, Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic, Sfântul Cuvios Ioan de la Râșca și Secu, Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați, Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău, Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani;
  • Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești, Sfântul Voievod Neagoe Basarab și Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul;
  • Sfântul Ioanichie cel Nou de la Muscel;
  • Sfântul Ierarh Atanasie Patelarie, Patriarhul Constantinopolului;
  • Sfinţii Mitropoliţi Andrei Șaguna și Simeon Ştefan;
  • Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici;
  • Sfinţilor Cuvioşi Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Turnu, Daniil și Misail de la Mănăstirea Stânişoara;
  • Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei şi Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei;

Prin sfinţii români, subliniază Patriarhul Daniel, poporul nostru are mai mulţi mijlocitori sau rugători pentru el în faţa Preasfintei Treimi, ca el să-şi păstreze credinţa ortodoxă, să o transmită generaţiilor tinere, să cultive sfinţenia vieţii şi fapele iubirii milostive. 

Sfinţii români sunt rugători pentru noi în Ceruri, dar, în acelaşi timp, sunt şi exemple, adevăraţi eroi naţionali care au lăsat o moştenire extraordinară poporului român, moştenire ce trebuie păstrată, valorificată şi transmisă mai departe.