O delegaţie a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România în vizită la Patriarhia Română


În ziua de miercuri, 26 iulie 2017, o delegaţie a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, condusă de Domnul preşedinte Aurel Vainer, a fost primită la Reşedinţa Patriarhală de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Din delegaţie au mai făcut parte Prim-rabinul Rafael Shaffer, Domnul vicepreşedinte Ovidiu Bănescu şi domnul Silviu Vexler, deputat în Parlamentul României.

În cadrul întâlnirii, au fost discutate următoarele subiecte: organizarea de către Ambasada Israelului în România a unei expoziţii la Patriarhia Română, cu tema „Biserici ortodoxe din Ţara Sfântă”, pentru încurajarea pelerinajelor la Locurile Sfinte; organizarea, în toamna acestui an, a unei expoziţii cu sinagogile din România, eveniment urmat de vizitarea celor 3 sinagogi din Bucureşti, ca parte a patrimoniului naţional;  iar, în anul 2018, organizarea unui colocviu internaţional Ierusalimul – oraşul sfânt şi a unui simpozion Pace şi bunăvoire comună sau şalom şi prietenie, ca tematică a Centenarului 1918 – 2018.

De asemenea, delegaţia a informat pe Patriarhul României despre situaţia comunităţilor evreieşti din România, despre activităţile social-filantropice şi social culturale desfăşurate de acestea, precum şi despre nevoia restaurării sinagogilor vechi şi a îngrijirii cimitirelor, în contextul diminuării masive a numărului membrilor Cultului Mozaic din România.

La finalul întâlnirii, au fost exprimate buna cooperare între Cultul Mozaic şi Biserica Ortodoxă Română în planul activităţilor parlamentare pentru accelerarea despăgubirilor referitoare la proprietăţile care au fost confiscate în timpul regimului comunist, precum şi dorinţa de continuare a bunelor relaţii între cele două culte şi cultivarea unui climat de respect reciproc şi de contribuţie comună la viaţa societăţii româneşti de azi.

Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe al Patriarhiei Române