Patriarhul Daniel despre pelerinaj şi pelerini. 15 cuvinte duhovniceşti

 

 1. Pelerinajul este o mărturie a înaintării noastre duhovnicești spre Împărăția Cerurilor;
 2. Uniți cu Hristos, prin rugăciune, cântare și pelerinaj, devenim și noi părtași ai biruinței lui Hristos asupra păcatului și asupra morții;
 3. Pelerinajul este o mărturisire a credinței în învierea de obște care va avea loc la sfârșitul veacurilor;
 4. Când omul se află în pelerinaj, de fapt, el se întâlnește cu Dumnezeu Care l-a chemat în pelerinaj, încât pelerinajul lui este răspuns la chemarea tainică a lui Dumnezeu;
 5. Pelerinajul este căutarea sfințeniei care nu are izvorul în lumea aceasta, ci-n Dumnezeu și Unul Sfânt;
 6. Când omul se decide să meargă să se întâlnească cu sfinții lui, să sărute icoana și moaștele lui, el deja a fost chemat tainic de Dumnezeu, iar când se pune în mișcare și merge spre locurile în care au viețuit sfinții sau unde se află moaștele lor se întâlnește cu Dumnezeu;
 7. Pelerinajul este o călătorie sfântă;
 8. Oamenii vin în pelerinaj spre a cunoaște, spre a vedea locurile sfinte, a întâlni pe alți pelerini care doresc să-și înduhovnicească viața. Dar mulți oameni vin în pelerinaj și pentru că așteaptă ajutorul lui Dumnezeu;
 9. Într-un loc de pelerinaj găsim nu numai ceea ce oferă locul: sfânta biserică, sfintele moaşte şi sfintele slujbe, ci şi ceea ce aduc cu ei pelerinii, fiecare în parte şi toţi laolaltă, adică evlavia, pacea, răbdarea, cuminţenia, bunătatea lor, deci felul lor de a fi şi de a se întâlni cu Dumnezeu şi cu oamenii în Biserica lui Hristos şi a Sfinţilor Lui;
 10. Pelerinajul preface o cheltuială materială într-un câştig spiritual şi o iniţiativă particulară într-o bucurie comunitară;
 11. Pelerinii sunt ca nişte prieteni ai Mântuitorului Iisus Hristos Care, de-a lungul veacurilor, iubesc şi mărturisesc pe cel Unul Sfânt;
 12. Prin pelerinaj mulțumim Domnului Iisus Hristos Care S-a jertfit pentru întreaga omenire;
 13. Pelerinajul poartă în el căutarea sfinţeniei şi fiorul rugăciunii;
 14. În mod minunat, pelerinul învaţă că orice faptă, orice clipă a vieţii poate fi oferită lui Dumnezeu Care sfinţeşte darurile noastre;
 15. Pelerinajul este o şcoală a credinţei.

 

Foto credit: Agenţia de ştiri Basilica