Sărbătoarea Sf. Ap. Petru și Pavel | Șase citate ale Patriarhului Daniel despre cei doi dascăli ai pocăinţei


  1. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel au în comun iubirea fierbinte faţă de Hristos şi de Biserica Sa.

  2. Aceşti doi mari Apostoli, Petru și Pavel, care s-au confruntat cu toate răutăţile şi împotrivirile lumii păgâne greco-romane, au devenit pentru noi mari dascăli ai credinţei, pocăinţei şi misiunii.
  3. Să luăm exemplul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și să păstrăm dreapta credinţă, să o mărturisim, să iubim pe Hristos şi Biserica Sa, să lucrăm pentru transmiterea Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos noilor generaţii.
  4. Biserica este zidită pe piatra credinţei mărturisită de Petru, adică pe mărturisirea dumnezerii lui Iisus Hristos (Matei 16, 13- 20).
  5. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel mai au în comun martiriul lor în Roma, a cărui dată a fost considerată de tradiţia Bisericii ca fiind 29 iunie, anul 67, în timpul persecuţiilor împăratului Nero împotriva creştinilor.
  6. Cheile Sfântului Petru, prezente în icoana sfinților, reprezintă pocăinţa şi iertarea păcatelor, smerenia şi iubirea milostivă, prin care omul intră în Împărăţia lui Dumnezeu.