„Şcoala Altfel” la Orăştie


Picture 002În cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”, biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” a parohiei Orăştie III, a găzduit întâlnirea dintre PC preot Ionel Scânteie şi cei mai mici credincioşi de la grădiniţa din municipiul Orăştie. În data de 20 aprilie 2016, aceştia, însoţiţi de doamna educatoare Dorina Capântală, au participat la liturghia Darurilor mai înainte sfinţite în cadrul căreia s-au împărtăşit cu Trupul şi Sângele Domnului. Apoi, părintele alături de reprezentatul Centrului Eparhial, Terchet Narcis, referent la sectorul Învăţământ, au avut un dialog cu copilaşii cu referire la însemnătatea praznicului împărătesc al Învierii Domnului şi i-au învăţat troparul „Hristos a înviat”. La rândul lor, aceştia au interpretat cântecele copilăriei în limbile română şi engleză şi au ajutat rând pe rând la trasul clopotelor. Pentru efortul depus, toţi au primit dulciuri, făgăduind că vor veni la biserică şi cu prilejul sfintelor slujbe dedicate pătimirii, răstignirii şi învierii Domnului nostru Iisus Hristos.