Servicii caritabile pentru 30.000 copii. Patriarhia Română a investit în 535 de instituţii sociale destinate copiilor


Cele 535 de instituţii care oferă servicii sociale copiilor stau mărturie faptului că Biserica Ortodoxă Română are ca lumină călăuzitoare iubirea milostivă a lui Hristos şi nu rămâne indiferentă faţă de cei mai tineri membri ai ei. Dintre aceste instituţii, 230 sunt destinate exclusiv copiilor, iar 305 oferă servicii şi altor categorii de vârstă.

Casele pentru copii orfani, centrele de zi pentru copii ale Bisericii au ca lumină călăuzitoare iubirea milostivă a lui Hristos arătată față de copii și tineri, așa cum a arătat-o față de fiica bolnavă a femeii cananeence – Patriarhul Daniel.

În anul 2016, aproximativ 30.000 copii au beneficiat de servicii caritabile în instituţiile sociale din cuprinsul Patriarhiei Române.

La nivelul Bisericii Ortodoxe Române funcţionează următoarele instituţii sociale care oferă asistenţă copiilor:

  • 93 centre de zi;
  • 36 centre de tip familial;
  • 40 de grădinițe sociale și after school-uri;
  • 14 campusuri de tabără;
  • 47 centre educaționale;
  • 159 cantine sociale și brutării;
  • 38 instituții ce oferă servicii medicale și farmacii;
  • 22 birouri de asistență socială și centre comunitare;
  • 65 centre de informare, de consiliere și centre de resurse;
  • 21 centre de urgență (pentru victime ale violenței domestice).

Pentru o informare completă asupra instituţiilor sociale ale Bisericii noastre accesaţi map.patriarhia.ro!

Foto credit: Robert Nicolae/ Basilica.ro