Ziua Internaţională a Limbii Materne | Părintele Patriarh: Limba naţională, un dar în care „ne exprimăm identitatea şi comuniunea între generaţii, chemăm pe Dumnezeu în rugăciune”


Ziua Internaţională a Limbii Materne este celebrată în fiecare an în 21 februarie. Făcând referire la valoare limbii române, Patriarhul Daniel subliniază că aceasta este cel mai mare dar primit de la înaintaşi, intrat în patrimoniul spiritual al neamului românesc.

Proclamarea aceste zile a avut loc în cadrul Conferinţei Generale a UNESCO din 17 noiembrie 1999.

Părintele Patriarh afirmă că „limba naţională nu este doar un simplu mijloc de comunicare funcţională în societate, ci este o parte constitutivă a modului nostru propriu de a fi în lume şi de-a cultiva comuniunea etnică în ţară şi pretutindeni, ca neam sau popor”.

Reflectând asupra rolului limbii române, Patriarhul precizează că prin intermediul acesteia noi „descriem frumuseţile locurilor natale şi ale sufletului românesc”.

Tot în acest context, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române subliniază şi contribuţia limbii române la dezvoltarea cultului şi a culturii în istoria neamului românesc.

„În viaţa şi istoria poporului român, cultul şi cultura s-au dezvoltat în simbioză, iar limba română a fost mereu liantul viu dintre credinţă, cuget şi simţire”, spune Preafericirea Sa.

Cu privire la diaspora românească, Patriarhul menţionează că „Biserica devine locul unde românii își păstrează adevărata identitate spirituală”, întrucât, „deşi departe de locurile natale, românii sunt aproape de ţara lor prin fiecare Sfântă Liturghie săvârşită în limba română”.

Patriarhul Daniel consideră oficierea Liturghiei în limba maternă drept „un factor de unificare spirituală naţională, de dezvoltare a identității şi conștiinței naționale şi a culturii românești”.

Limbile materne sunt cele mai puternice instrumente de conservare şi dezvoltare a patrimoniului mondial material şi imaterial.