Ambasadorul S.U.A. la Bucureşti în vizită la Patriarhul Daniel


Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a primit în 31 mai 2017 la Reședința Patriarhală pe Excelența Sa domnul Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, informează Sectorul relaţii bisericeşti, interreligioase şi comunităţi bisericeşti externe.

Domnul Hans Klemm a mulţumit pentru primire şi a menționat faptul că în timpul şederii sale în România a vizitat mai multe mănăstiri şi biserici, precum Putna, Agafton, Curtea de Argeş, ceea ce l-a ajutat în cunoaşterea mai profundă a realităţilor româneşti.

De asemenea, domnul Ambasador a mulţumit Patriarhului României pentru punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe Române în legătură cu sprijinul moral în continuarea luptei împotriva corupţiei în România şi a apreciat progresele realizate până în prezent.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulţumit pentru aprecierile făcute şi a subliniat că Biserica îşi împlineşte vocaţia de a fi un factor de echilibru şi de pace în societate, chemând permanent la dialog şi coresponsabilitate în păstrarea şi promovarea binelui comun în societate şi în relaţiile dintre diferitele culte, cu respectul reciproc al identităţii etnice şi religioase.

În timpul întrevederii, Patriarhul României a evidenţiat priorităţile Bisericii noastre, în următoarea perioadă, ca, de pildă, edificarea Catedralei Naţionale, în perspectiva împlinirii unui secol de la Marea Unire (1918-2018), precum şi răspunsuri adecvate nevoilor pastorale ale credincioşilor săi, printr-o implicare activă în asistenţa spirituală acordată persoanelor aflate în spitale, penitenciare, centre pentru bătrâni, cămine pentru copii, dar şi prin sprijin acordat diferitelor categorii sociale aflate în dificultate sau în situaţii de risc şi de excluziune socială.

În acelaşi timp, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a amintit şi despre activităţile multiple desfăşurate de Biserică, în anul 2017, dedicat comemorării Patriarhului Justinian şi apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului şi despre grija deosebită acordată mai bunei organizări pastorale a diasporei ortodoxe române, inclusiv pe continentul american.

Credit: Basilica.ro


Ambasadorul Hans G. Klemm s-a născut în anul 1957. Din 2015 este ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Excelenţa Sa a absolvit Indiana University cu o licență în economie și istorie și Stanford University cu un masterat în Politici internaționale de dezvoltare (International Development Policy). S-a alăturat United States Foreign Service în 1981 și a fost promovat în Senior Foreign Service în 2001.