Ce reprezintă Fondul Central Misionar?

În toate bisericile şi mănăstirile Patriarhiei Române din ţară şi străinătate este organizată, în această perioadă, tradiționala colectă în bani pentru Fondul Central Misionar. Acesta este destinat lucrării misionare și sociale a Bisericii şi sprijinirii parohiilor sărace din ţară şi străinătate.

Hotărârea instituirii Fondului Central Misionar a fost luată în timpul vrednicului de pomenire Patriarh Justinian, în cadrul Ședinței Sfântului Sinod din 18 septembrie 1956.

Astfel, s-a hotărât ca subvenționarea parohiilor din Ardeal pentru completarea întregirii salariilor preoților din parohiile sărace să se facă din Fondul Central Misionar, ce se va institui în cadrul Administrației Patriarhale și cu sprijinul Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române.

În anul 1956 Fondul Central Misionar a fost alimentat din contribuția benevolă a Eparhiilor din țară și s-a hotărât, în cadrul aceleiași ședințe a Sfântului Sinod, ca începând cu 1 ianuarie 1957 alimentarea Fondului Central Misionar să se facă, pe lângă contribuțiile benevole ale Eparhiilor, din veniturile realizate prin purtarea unui disc în toate bisericile din țară, în Dumineca Ortodoxiei.

Pentru prima dată în Biserica Ortodoxă Română, în anul 2011, colecta ea fost organizată și în parohiile Patriarhiei Române de peste hotare.

Foto: Schitul Românesc de la Iordan