Debutul simpozionului „Păstori și păstorire în trecutul bisericii noastre”


EPDH - 25.09.2015-14

Vineri, 25 septembrie 2015, în Sala mare a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, au debutat lucrările simpozionului „Păstori și păstorire în trecutul Bisericii noastre”, simpozion organizat la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, în cadrul „Anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi” și „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”.
Simpozionul a debutat cu un cuvânt de întâmpinare al gazdei evenimentului, doamna profesor Maria Ștefănie, Inspector Școlar General în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, urmat de cuvântul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și Hunedoarei, prin care acesta a oferit publicului participant un model de păstorire dedicat misiunii Bisericii, personalitatea de excepție a vrednicului de pomenire, Preafericitul Părinte Justinian Marina, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române în vremuri de restriște pentru activitatea pastoral-misionară a Bisericii noastre.
La invitația Preasfințitului Părinte Gurie, debutul simpozionului s-a bucurat și de prezența Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, care a susținut o lucrare despre activitatea excepțională a Mitropolitului Nicolae Colan în timpul ocupației hortiste, și a Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, care a prezentat celor de față câteva exigențe și particularități ale misiunii parohiei în lumea contemporană.
O prezență de excepție la lucrările simpozionului o constituie participarea uneia dintre cele mai avizate și remarcabile personalități ale istoriei eclesiastice românești, Părintele Profesor Univ. Dr. Mircea Păcurariu, membru corespondent al Academiei Române și unul dintre cei mai renumiți cercetători ai trecutului bisericii noastre ortodoxe românești. Preacucernicia sa a conturat într-o prezentare sintetică modul în care Biserica a constituit dintotdeauna o oază de progres a culturii românești, vrednicii păstori ai săi fiind oameni dedicați misiunii lor pastorale și formatori de cultură și civilizație românească.
Deschiderea festivă a simpozionului a continuat cu susținerea altor două referate deosebit de interesante, cea a Părintelui Conf. Univ. Dr. Dumitru Vanca de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și a Domnului Prof. Univ. Dr. Sorin Șipoș, decanul Facultății de Istorie din cadrul Universității din Oradea. Lucrările simpozionului vor continua și sâmbătă, 26 septembrie 2015, în Sala „Europa” a Inspectoratului Școlar Județean, cu începere de la ora 9.00.