Festivitatea de încheiere a anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ecaterina” Prislop


Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, joi 23 iunie 2016, a avut loc festivitatea de încheiere a anului școlar 2015-2016 la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ecaterina” Prislop, manifestarea la care a luat parte și Întâistătătorul Eparhiei noastre.

Festivitatea a debutat cu un emoționant spectacol literar-muzical, în care elevele seminarului au oferit celor prezenți o adevărată mărturisire de credință creștină și de patriotism autentic. Îmbrăcate în costume naționale și purtând la brâu tricolorul românesc, tinerele participante au recitat poezii din lirica românească și au cântat mai multe piese muzicale din creația corală bisericească și patriotică, sub îndrumarea profesoarei de muzică Hauși Gabriela, absolventă a Seminarului Teologic Prislop, dar și a Academiei de Muzică din Iași.

La finalul spectacolului, Preasfințitul Părinte Gurie le-a felicitat pe toate elevele participante, îndemnându-le să păstreze mereu vie în sufletele lor porunca Mântuitorului: „Să vă iubiți unii pe alții precum și Eu v-am iubit pe voi” (Ioan 13, 34), să lucreze după această poruncă, în dragostea lui Hristos și spre dăinuirea neamului românesc. Apoi, Presfințitul Părinte Gurie, a dăruit tuturor elevelor seminariste câte o Biblie și a premiat elevele care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada de Religie pentru Seminariile Teologice, etapa Județeană și Națională. Fiecare dintre ele primind câte o diplomă, cărți și o sumă de bani.

Manifestarea s-a încheiat cu premierea de către Maica Petronia Orzea, directorului Seminarului Teologic Prislop, a elevelor care s-au remarcat la învățătură pe parcursul anului școlar, mulțumind Preasfințitului Părinte Gurie pentru părinteasca purtare de grijă.