Manifestație de susținere a familiei creștine în Piața Unirii din Deva


EPDH - 24.01.2016 - Manifestatie profamilie-51Duminică, 24 ianuarie 2016, Asociaţia „Filantropia”, Asociaţia „Epafra” şi Asociaţia „Părinţi pentru Ora de Religie” – Filiala Deva, au organizat o manifestație de susținere a familiei creștine, manifestare ce a avut ca scop reafirmarea valorilor creştine cu privire la familie şi solidarizarea cu familia Bodnariu, cu familia Nan şi cu alte familii de români care trec prin adevărate drame în urma despărţirii de copii.

La inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, la manifestație au participat numeroși credincioși ortodocși din Deva, coordonați de părinții parohi. De asemenea, și celelalte confesiuni creștine din Deva au fost prezente la manifestație, demonstrând că valorile creștine ale familiei tradiționale reprezintă principii fundamentale de organizare și existență a unei societăți sănătoase, clădite pe legătura de iubire dintre un bărbat și o femeie.

Părintele Arhimandrit Nestor Dinculeană, Consilier administrativ în cadrul Episcopiei Devei și Hunedoarei, a dat citire cuvântului de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, pe care îl redăm în cele ce urmează:

Iubiți frați creștini!

Fiecare chip pe care vremelnicia și istoria îl îmbracă, toate cele ce alcătuiesc viața noastră zilnică ascund în ele un tainic și foarte real dialog la care Dumnezeu provoacă omenirea și îndeosebi pe creștini. Totul este un îndemn de a citi și înțelege vremurile! Timpul și evenimentele pe care le trăim sunt prilejuri pe care Dumnezeu ni le pune la îndemână spre a le transforma într-o Împărăție a vieții ce nu poate fi cuprinsă de moarte!

Deși la prima vedere – așa cum mass-media românească ne-o prezintă zilnic – lumea noastră pare a fi o lume a neliniștii, a confuziei, a ciocnirii dintre civilizații, culturi și religii, a intoleranțelor ideologice, totuși există neîndoielnic o bunătate a timpului nostru! Astăzi, mai mult decât oricând altcândva, Hristos Domnul are și poate avea cel din urmă cuvânt de spus! Cel puțin în spațiul românesc putem trăi ca într-o lume în care Dumnezeu încă aprinde bolta cerească anume pentru noi, încă revarsă lumina și frumusețea firii spre a ne împărtăși deplin de Prezența și tainica Lui purtare de grijă! Într-o astfel de lume, Dumnezeu ne responsabilizează însă și ne cere să apărăm și să afirmăm valorile dumnezeiești ale firii! Între acestea, familia creștină ocupă un loc central.

  • „Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă!”

Unirea bărbatului cu femeia în Taina căsătoriei – iar Taina aceasta este mare în Hristos și în Biserică – este, înainte de toate, lucrul mâinilor lui Dumnezeu! Taina iubirii, taina unității conjugale dintre bărbat și femeie reprezintă lucrarea proniatoare și mântuitoare a lui Dumnezeu. Slujba Cununiei repetă apăsat acest lucru: „Tu ești Cel care ai binecuvântat pe robul Tău Avraam și ai deschis pântecele Sarrei; Tu ești Cel care ai dăruit pe Isaac Rebecăi; Tu ești Cel care ai însoțit pe Iacov cu Rahela; Tu ești Cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta…”.

  • Însă Dumnezeu lucrează Taina iubirii conjugale, Taina unității dintre bărbat și femeie, doar în colaborare cu omul, cu libertatea și lucrarea acestuia.

Astfel, este potrivit să ne aducem aminte că sfințenia și unitatea familiei creștine se pregătește cu două, trei generații înainte. „Susțin, scria încă din secolul al III-lea Clement Alexandrinul, că și sămânța celui sfințit (botezat) este sfântă”. Trăinicia unei căsnicii ține, într-un anumit sens, și de viața binecuvântată a părinților. Viața lor curată și sfântă zămislește copii binecuvântați încă din pântecele maicii lor. La fel și tarele, respectiv aguridele (păcatele) părinților pot sterpezi, într-o oarecare măsură, viața și căsnicia copiilor.

  • În al treilea rând, sfințenia și unitatea familiei se pregătește printr-o adolescență și tinerețe feciorelnică.

Mediului secular, darvinist, care normalizează educația sexuală în școli în sensul unor relații intime libere la vremea adolescenței și tinereții, Hristos Domnul îi opune copiii și tinerii creștini cărora le cere să-și păstreze trupurile și inimile neatinse de desfrânare. Fecioria până la cununie nu este doar cu putință, ci e și o condiție pentru ca harurile Tainei să-și împlinească deplin lucrarea în căsnicia ce debuteză prin căsătoria creștină.

  • În al patrulea rând, unitatea familiei creștine este condiționată de sfințenia vieții conjugale.

Soții alcătuiesc mica biserică sau biserica de acasă. Legătura lor conjugală este sfântă, fără pată și zbârcitură atâta timp cât nu este pervertită prin contracepție. Soții sunt chemați să fie împreună lucrători cu Dumnezeu la Taina nașterii vieții. Copiii sunt cerul coborât în trupurile părinților, sunt pământul trupului deschis pentru a fi modelat în chip ceresc!

Dreptmăritori creștini!

În miunata lume globală a timpului nostru afirmăm identitatea și normalitatea firii umane, normalitatea creștină a unirii dintre bărbat și femeie, sub acoperământul Tainei Cununiei!

Totodată aducem aminte celor care vor să înăbușe dreptul copiilor la părinții naturali, dreptul copiilor la iubirea mamei ce i-a purtat în pântece, că, dacă noi vom tăcea, pietrele vor striga! Cazul famililor Botnariu, Nan și zeci de altele asemenea pe care indiferența și inerțiile vieții noastre zilnice le-au trecut cu vederea, sunt srigătoare la cer, precum strigătoare la cer este și pervertirea familiei pe care unii vor să o impună prin lege, lezând, astfel, temelia existenţei şi devenirii omului în istorie!

Suntem alături de toți cei abuzați, suntem împotriva dictaturii celor puțini împotriva majorității, suntem împotriva orișicărei legislații totalitariste, care smulge dreptul la iubire a copiilor față de părinți și dreptul părinților de a-și crește copiii în valorile morale creștine. Spațiul public, tipul de educație în societățile democrate aparține majorității! Iar noi, cei mulți, suntem creștini!

Iubiți creștini, ridicați ochii voștri, ridicați frunțile voastre și nu vă temeți, ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, „că Eu am biruit lumea”!


GALERIE FOTO