Patriarhul Daniel despre tineri în 11 cuvinte părintești


 1. Tinerii sunt darul lui Dumnezeu pentru familie şi pentru societate;

 2. Copiii și tinerii au nevoie să fie ascultaţi şi încurajaţi, dar şi ajutaţi şi îndrumaţi, mai ales când idealul lor sincer se întâlneşte cu realitatea dură a contextului social cotidian, când creşterea şi maturizarea lor înseamnă efort intelectual şi fizic, speranţă şi perseverenţă;
 3. Biserica noastră îi iubeşte pe toţi tinerii;
 4. Tinerii mărturisitori ai credinței, prin cuvânt și faptă, iubitori de rugăciune și de acţiune, sunt misionari ai Bisericii în societatea de azi;
 5. Biserica este chemată să acorde o atenţie deosebită tinerilor, apărând inocenţa, sinceritatea, curajul, dorinţa de înnoire şi toate va­lorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu pentru cultivarea demnităţii umane şi a unei vieţi sănătoase, precum şi pentru căutarea mântuirii sau a vieţii veşnice;
 6. Tinerii trebuie încurajați și sprijiniți să identifice problemele cu care se confruntă comunitățile locale și să inițieze proiecte şi programe spirituale şi sociale care să vină în întâmpinarea nevoilor concrete ale comunităţilor locale;
 7. Biserica este alături de tineri și se roagă pentru prezentul și viitorul poporului român;
 8. Tinerii sunt prezentul activ și creativ al Bisericii;
 9. Biserica lui Hristos îi cheamă pe tinerii ei să fie mărturisitori ai iubirii lui Hristos pentru umanitate şi misionari ai Bisericii în lume;
 10. Să-i învăţăm pe tineri să afle în rugă­ciune izvorul iubirii curate şi să trăiască viaţa lor pe pă­mânt în lumina binecuvântării Părintelui ceresc şi a Bise­ricii Fiului Său, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a simţi intens lumina, pacea şi bucuria Duhului Sfânt;
 11. În cadrul Patriarhiei Române se acordă o atenție deosebită familiei, educației religioase a copiilor și activităților cu tinerii, oferind acestora posibilitatea de a-şi dezvolta capacitatea de participare activă la viaţa şi activitatea comunităților parohiale şi la activitățile organizate de Biserică în favoarea tinerilor.

© Basilica.ro