Patriarhul: În contextul actual, studenţii au mai multă nevoie de sprijinul Familiei, al Şcolii şi al Bisericii


Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj  la începutul noului an universitar 2020-2021 în care a subliniat că urmare a crizei de sănătate cauzate de noul coronavirus, „tinerii studenţi au mai multă nevoie de sprijinul Familiei, al Şcolii şi al Bisericii pentru a se forma intelectual şi profesional, dar şi spiritual şi cultural”. 

Patriarhul a reiterat că 2020 a fost declarat „Anul omagial al pastorației părinților și copiilor” de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române . 

În mesajul său, Patriarhul îndeamnă la recunoştinţă faţă de „bunicii şi părinţii noştri, dar şi de învățătorii și profesorii noștri”.

Mesajul integral:


 Binecuvântare pentru noul an universitar 

Cu prilejul noului an universitar 2020-2021, binecuvântăm pe toţi studenții şi profesorii din învățământul universitar și postuniversitar, rugând pe Dumnezeu să le dăruiască sănătate, multă bucurie şi mult ajutor.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2020 ca An omagial al pastorației părinților și copiilor, dorind să evidențieze importanța familiei pentru educaţia copiilor şi tinerilor.

Astăzi, când familia creştină se confruntă cu multe probleme de ordin sanitar şi moral, social şi spiritual, sunt necesare apărarea, ajutorarea şi promovarea familiei prin cultivarea valorilor credinţei creştine şi a virtuţilor evanghelice netrecătoare, ca libertatea şi responsabilitatea, bunătatea şi solidaritatea.

În contextul pandemiei actuale, când se impune adaptarea mijloacelor de predare și de învățare la noua situaţie, tinerii studenţi au mai multă nevoie de sprijinul Familiei, al Şcolii şi al Bisericii pentru a se forma intelectual şi profesional, dar şi spiritual şi cultural.

Într-o societate informațională și excesiv tehnologizată există riscul ca educația să fie redusă la un proces în care accentul cade aproape exclusiv pe achiziționarea de informații necesare pentru dobândirea unor competențe și abilități, astfel încât tânărul să fie integrat facil și sigur într‑un sistem de eficiență practică imediată, dar un sistem tot mai impersonal şi unilateral.

Tocmai într‑o asemenea situație este relevantă valorificarea specificului formativ al educației creştine care nu se rezumă la un orizont pământesc limitat și efemer, ci este deschisă spre lumina iubirii eterne a lui Hristos, Care a promis: „Oricine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25).

Anul acesta, în mod deosebit, avem datoria de a ne aminti cu recunoştinţă de bunicii şi părinţii noştri, dar şi de învățătorii și profesorii noștri, care ne-au educat și ne-au îndrumat pe calea cunoșterii ştiinţifice intelectuale, dar şi a valorilor spirituale permanente.

Perioada actuală de pandemie ne învaţă cât de necesară este comunicarea dintre oameni, posibilitatea de a ne întâlni față către față, de a ne împărtăși bucuriile și necazurile, reușitele sau eșecurile, așteptările și aspirațiile.

Acum înțelegem mai bine adevărul credinţei, şi anume că viaţa şi sănătatea sunt daruri de la Dumnezeu, care trebuie apărate şi cultivate pentru a crește spiritual și a vieţui social ca oameni liberi și responsabili, harnici şi darnici.

Ca şi în anii precedenţi, la începutul acestui nou an universitar (2020-2021), îndemnăm parohiile şi organizaţiile de tineret ale Bisericii noastre să ofere ajutor material şi spiritual studenților care provin din familii defavorizate, pentru a urma studiile universitare, spre a aduce bucurie familiei, şcolii şi poporului român.

Cu multă preţuire şi binecuvântare,

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Foto credit: arhiva Basilica.ro