POETUL MIHAI EMINESCU OMAGIAT LA ORĂŞTIE


În această zi de 15 iunie se împlinesc 127 de ani de la trecerea la cele veşnice a poetului Mihai Eminescu, prilej cu care în catedrala ortodoxă Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Orăştie, s-a săvârşit slujba parastasului. După slujba din catedrală, manifestarea culturală dedicată omagierii poetului, a continuat în vecinătatea catedralei, unde se află bustul acestuia. Aici a fost evocată personalitatea acestuia prin câteva prelegeri şi rostiri de versuri din lirica eminesciană, urmate de depuneri de coroane de flori.

Pr. TOTU David Ovidiu


20160615_1122091199408354_961081