Sfântul şi Marele Sinod. Abordare sintetică a documentului: Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta


Al patrulea document aprobat de Sfântul şi Marele Sinod este: Sfânta Taină a Cununiei și impedimentele la aceasta. Tematica aceasta a fost discutată în a patra zi a lucrărilor Sinodului, în 23 iunie 2016.

Textul cuprinde 17 paragrafe şi este împărţit în două capitole:

  1. Căsătoria ortodoxă;
  2. Impedimente la căsătorie şi aplicarea iconomiei.

Printre temele principale abordate se regăsesc următoarele subiecte actuale:

  • Sacralitatea căsătoriei;
  • Căsătoria liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie ca fundament al familiei;
  • Credința în Iisus Hristos a celor doi soţi (bărbat şi femeie) – condiţie prealabilă a căsătoriei;
  • Contractele de coabitare (parteneriatele civile);
  • Impedimentele şi aplicarea iconomiei;
  • Căsătoria dintre creştiniiortodocşişineortodocşi;
  • Căsătoria dintre creştiniiortodocşişi ne-creştini.

Sacralitatea căsătoriei

În prima parte a documentului se face referire la instituţia familiei despre care se spune că este amenințată astăzi de fenomenul secularizării precum și de relativismul moral (I, 1). Încă din primul paragraf se menţionează în mod clar faptul că Biserica Ortodoxă se raportează la sacralitatea căsătoriei ca fiind învățătura sa fundamentală și indiscutabilă (I, 1).

Documentul evidenţiază faptul că unirea dintre un bărbat şi o femeie, căsătoria, este cea mai veche instituție de drept divin binecuvântată de Dumnezeu în Rai odată cu crearea primilor oameni şi aminteşte de instituirea ei ca Taină de Hristos Domnul la nunta din Cana Galileii (I,  2).

Pe lângă ideea de sacralitate a căsătoriei, în corpusul hotărârii se exprimă necesitatea protejării acestei sfinţenii, despre care se mărturiseşte că a fost întotdeauna de o importanță capitală pentru protejarea familiei (I, 5). Despre comuniunea persoanelor prin Taina Cununiei se precizează că nunta nu este o simplă relație convențională firească, ci o forță spirituală esențială și creatoare pentru instituția sfântă a familiei care asigură protecția și educația copiilor (I, 5).

Căsătoria liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie ca fundament al familiei

Între căsătorie şi familie există o legătură strânsă deoarece, conform hotărârii sinodale, căsătoria este baza familiei, iar familia justifică pe deplin căsătoria (I, 8). Apoi, condiţia indispensabilă a căsătoriei pe care documentul o exprimă este: unirea liberă dintre un bărbat şi o femeie (I, 1). Referitor la acest aspect, se arată că unirea dintre un bărbat şi o femeie, prin binecuvântarea lui Dumnezeu,îi ridică la un nivel mai înalt, deoarece comuniunea este superioară existenței individuale, pentru că ea îi include în ordinea Împărăției Preasfintei Treimi (I, 4).

Credința în Iisus Hristos a celor doi soţi (bărbat şi femeie) – condiţie prealabilă a căsătoriei

Mergând pe linia învăţăturii Bisericii Ortodoxe, documentul evidențiază faptul că Taina Căsătoriei este fundamentată pe credinţa în Iisus Hristos. Această credinţă pe care soțul și soția (bărbatul și femeia) trebuie să o împărtășească împreună este o condiţie prealabilă a Cununiei (I, 4), se precizează în document. Unitatea cununiei are ca bază unitatea în Hristos pentru ca, odată cu binecuvântarea iubirii conjugale prin Taina Căsătoriei, cuplul să poată reflecta dragostea dintre Hristos și Biserica Sa, ca taină a Împărăției lui Dumnezeu (I, 4).

Contractele de coabitare

Părinții sinodali au acordat atenție și problemei relativizării valorilor familiale. Biserica este categorică și nu acceptă nicio altă formă de coabitare decât cea conferită prin Sfânta Taină a Cununiei. Soluțiile actuale privind coabitarea în afara Sfintei Taine a Cununiei nesocotesc modul firesc în care se împlinește omul în familie.

În document se face referire la presiunea care se exercită în lumea contemporană prin recunoaşterea a noi forme de coabitare şi care constituie o adevărată amenințare pentru creștinii ortodocși (I, 8).Fapt pentru care este exprimată îngrijorarea pe care Biserica o poartă faţă de criza familiei şi a căsătoriei nu numai din cauza consecințelor negative asupra structurii sociale, ci și din cauza amenințării asupra relațiilor particulare din sânul familiei tradiționale, victimele principale fiind copiii (I, 8).

Sinodul din Creta a evidenţiat faptul că Biserica nu acceptă ca membrii ei să încheie contracte de coabitare cu persoane de același gen, precum și nici o altă formă de coabitare diferită de căsătorie (I, 10).

Impedimentele şi aplicarea iconomiei

Documentul face referire și la cele două modalități bisericești de abordare a problemelor pastorale, respectiv acrivia (rigoarea) și iconomia (pogorământul). Pe marginea acestor subiecte a fost susținută ideea că fiecare Biserică locală cunoaște conjunctura în care se află și este competentă să aplice iconomia într-un context particularizat.

Iconomia este, de fapt, o realitate eclezială pe care Biserica și-o asumă prin adaptarea misiunii și lucrării într-un context concret. Așadar, iconomia nu privește aspectele generale, ci situațiile particulare, concrete.


SFÂNTA TAINĂ A CUNUNIEI ȘI IMPEDIMENTELE LA ACEASTA (Document oficial)


Referitor la impedimentele la taina căsătoriei, potrivit documentului aprobat de Sinod, este necesară sensibilitatea pastorală, deoarece contextul actual este unul dificil pentru Taina Cununiei și instituția sfântă a familiei (I, 6).

Astfel că recomandarea făcută de ierarhii întruniţi în sinod este ca păstorii sufleteşti să dezvolte lucrarea coordonată în domeniul pastoral pentru a-și proteja credincioșii într-o manieră părintească și să-i acompanieze pentru a le întări nădejdea slăbită din cauza diferitelor dificultăți, consolidând instituția familiei pe temelii solide (I, 7)

În privinţa impedimentelor la căsătorie şi aplicarea iconomiei, trebuie să menţionăm faptul că documentul este în acord cu învățătura Bisericii Ortodoxe afirmaţiile fiind făcute pe baza canoanelor şia tradiției Ortodoxe.

Căsătoria dintre creştinii ortodocşi şi ne-ortodocşi

Un aspect care trebuie evidenţiat este cel legat de căsătoriile mixte între ortodocși și ne-ortodocși. Astfel, în acest sens, având temelie canonul canonul 72 al Sinodului Quinisext (692), sinodalii au întărit faptul între ortodocși și ne-ortodocși este interzisă căsătoria conform acriviei canonice.

Căsătoria dintre creştinii ortodocşi şi ne-creştini

Referitor la acest aspect, în document se menţionează clar faptul că Taina Căsătoriei dintre ortodocși și ne-creștini este absolut interzisă potrivit acriviei canonice.

La aplicarea tradiției bisericești cu privire la impedimentele la căsătorie, practica bisericească trebuie să țină cont, în egală măsură, de prescripțiile legislației civile cu privire la acest subiect, fără să depășească limitele iconomiei bisericești. (II,6)

Este subliniat de asemenea faptul că posibilitatea aplicării iconomiei bisericești în privința impedimentelor la Taina Nunții este de competența Sfântului Sinod al fiecărei Biserici autocefale. (5 ii)

Articol redactat în consultare cu Pr. Conf. Dr. Patriciu Vlaicu.