Soborul Sfinților Apostoli ai Mântuitorului – Hramul Paraclisului Episcopal din Miercurea Ciuc


Ca o frumoasă tradiție ce împodobește în fiecare an, în data de 30 iunie, viața orașului, Centrul Eparhial din Municipiul reședință de județ al Județului Harghita, Miercurea Ciuc, devine sufletul comunității euharistice, serbându-și hramul „Soborul Sfinților Apostoli” și „Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț și Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici”.

Astăzi, sub protia Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, împreună cu chiriarhul locului, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, un sobor alcătuit din clerici proveniți din cele două eparhii, au coliturghisit în prezența unui număr mare de credincioși, veniți din localitate și satele limitrofe, spre a le acorda cinstea cuvenită cereștilor ocrotitori ai Paraclisului Episcopal.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nestor a subliniat ascultarea sfântă și sfințitoare la care suntem chemați cu toții, asemenea Sfinților Apostoli care au mărturisit în fața lumii pe Hristos, Adevăratul nostru Dumnezeu, deoarece Însuși Stăpânul Cerului și al pământului, alegându-i pe cei mici și aparent neînsemnați, Le-a deschis acestora mintea și graiul pentru a le dobândi prin smerenie și înțelepciune dumnezeiască – pentru Acesta – pe cele ale lumii: „Misiunea Sfinților Apostoli s-a dovedit a fi extrem de grea, de încreștinare a întregii umanități, dar o lucrare atât de binefăcătoare, care avea să desăvârșească întruparea lui Dumnezeu pe pământ, ca prin aceștia să se ducă până la marginile pământului vestea Evangheliei lui Hristos, prin chemarea: Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția Cerurilor”.

Totodată, apreciind lucrarea de propovăduire asumată de către Sfinții Apostoli, Preasfinția Sa a îndemnat pe toți cei prezenți ca să fie purtători în suflet și în faptă a lui Dumnezeu, pentru ca să nu ne arătăm a fi credincioși doar declarativ, ci mărturisirea credinței să fie realitatea curentă a vieții noastre: „Această credință fiind vie, suntem responsabilizați fiecare, noi cei care din mila lui Dumnezeu suntem în Biserică, ca prin rugăciune, prin Sfintele Taine ale Bisericii, prin unirea în Sfânta Împărtășanie cu Hristos, la chemarea și dorirea Acestuia, să devenim și noi secerători în holda Sa, pentru ca atunci când ieșim în lume de la Sfânta Liturghie să fim și noi mărturisitori”.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Andrei a adresat alese mulțumiri și arhierești binecuvântări, clerului slujitor al Sfintelor Altare, conducătorilor de instituții militarizate, reprezentantului Inspectoratului Școlar Județean Harghita, precum și poporului celui binecredincios, care prin prezență au împodobit duhovnicește, cu rugăciunile lor, praznicul slăvit al zilei de astăzi.

Sursa: episcopiacvhr.ro


GALERIE FOTO