Un expert în construcții şi în consolidări de monumente istorice. Prof. Dr. Ing. Vasile Dascălu (1937-2018)


Mesajul de condoleanțe al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la înmormântarea Prof. Dr. Ing. Vasile Dascălu, Iași, marţi, 13 martie 2018:


Cu adâncă întristare am aflat despre trecerea din această viaţă a Prof. Dr. Ing. Vasile Dascălu, renumit expert în domeniul proiectării de structuri în construcţii, om de aleasă calitate sufletească și fiu al Bisericii noastre Ortodoxe, care a înmulțit cu pricepere și hărnicie talanții primiți de la Dumnezeu în anii vieții pământești.

Născut în localitatea Oglinzi, com. Răucești – jud. Neamț, la 5 iulie 1937, a purtat cu demnitate educația tradițională primită în familie și s-a îndreptat, după absolvirea studiilor liceale, către învățământul superior tehnic, fiind un strălucit absolvent al Facultății de Construcții din cadrul Politehnicii ieșene, secția „Construcții Civile, Industriale și Agricole”. Anii de tinerețe și i-a dedicat activității la Trustul de Construcții Industriale și la Institutul de Cercetare și Proiectare ICPROM din Iași.

A urmat studii doctorale, în țară și în străinătate, obținând în anul 1974 titlul de doctor inginer. Rezultatele muncii sale asidue au fost recunoscute prin certificate și brevete de invenții, dar și prin încredințarea unor responsabilități manageriale în instituțiile în care a lucrat. De asemenea, ca director al ICPROM Iași a obținut rezultate remarcabile la nivel național.

Cu experiența și competența dobândite în anii tinereții, după anul 1990 s-a dedicat cu pasiune restaurării ansamblurilor monumentale și coordonării unor proiecte de mare complexitate, împreună cu alți specialiști în domeniul construcțiilor, și formării noilor generații de ingineri constructori, la Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir” din Iași.

În timpul păstoririi noastre la Iași, ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, am apreciat profesionalismul și seriozitatea cu care Prof. Dr. Ing. Vasile Dascălu s-a dedicat multor proiecte de mare anvergură pentru consolidarea și restaurarea monumentelor de arhitectură din regiunea Moldovei, componente ale patrimoniului cultural național.

Cooperarea noastră de durată cu firma Romexpert Grup, al cărei director era, s-a împlinit îndeosebi la monumente reprezentative pentru Moldova și pentru întreaga țară: Ansamblul monument istoric Mănăstirea Agapia (1996-2007), Catedrala Mitropolitană din Iași (1997-2007), Biserica „Sf. Sava” și Mănăstirea Golia din Iași, Biserica „Sf. Nicolae” – Holboca, Mănăstirea Bârnova.

Proiectul realizat pentru conservarea și restaurarea Catedralei Mitropolitane din Iași de către Prof. Dr. Ing. Vasile Dascălu, împreună cu Prof. Alexandru Cișmigiu din București, de o mare ingeniozitate și creativitate, executat de firma Construcții UNU (director: Dl. Alexandru Marian), a făcut ca o catedrală monumentală să devină o catedrală puternică și din punctul de vedere al rezistenței la trecerea anilor și a veacurilor.

Rememorăm ziua de 11 octombrie 2007, în apropierea sărbătorii Sfintei Parascheva, și slujba de resfințire a altarului Catedralei Mitropolitane din Iași. I-am conferit atunci  cu  apreciere și recunoștință Dlui Vasile Dascălu „Crucea Moldavă”, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, și am văzut pe chipul lui bucuria și lumina împlinirii lucrului bine făcut.

Prin tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru biserici, Profesorul Vasile Dascălu și-a pregătit haina de lumină, pentru mutarea către lăcașurile veșnice, acolo unde „nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit”.

În aceste momente de tristă despărțire, transmitem întreaga noastră compasiune celor îndoliaţi și ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos Cel înviat din morți să odihnească sufletul credinciosului Profesor Vasile Dascălu în lumina, iubirea și pacea Preasfintei Treimi, iar celor îndurerați să le dăruiască mângâiere și întărire.

Veșnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru familia îndoliată,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române