Concursul Naţional de Materiale Didactice „Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate” – ediția I

Concursul Naţional de Materiale Didactice „Educaţia religioasă – tradiţie şi actualitate” – ediția I

(2015) este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, de către Sectorul teologic-educaţional al Patriarhiei Române, în perioada 2 februarie – 7
iunie 2015.

Iubirea faţă de copil se arată prin educaţia oferită acestuia (Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre

slava deşartă şi despre creşterea copiilor). O educație integrală presupune, pe lângă latura
intelectuală, morală, estetică, tehnologică, și o componentă religioasă.

Educația religioasă realizată în școală contribuie la formarea propriei identităţi a elevilor,

propunând modele viabile de atitudini și comportamente și oferind repere valorice pentru viață.
Prezența disciplinei Religie în școală reprezintă o oportunitate pentru sistemul de învățământ, în
vederea atingerii scopului de dezvoltare armonioasă și plenară a personalității umane.

Obiectivul general al Concursului Naţional de Materiale Didactice „Educaţia religioasă – tradiţie

şi actualitate” constă în dezvoltarea unui context competițional, la nivel național, pentru elaborarea
de materiale didactice de calitate pentru ora de Religie. Pentru prima ediție a conscursului vor fi
luate în analiză materiale didactice pentru clasele a II-a, a III-a și a IV-a.

Puteți obține mai multe informații privind toate detaliile desfășurării concursului în cuprinsul acestei broșuri: Concurs de materiale didactice.