Finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Biserica de la Streisângeorgiu în context. De la studii de fundamentare la proiect de conservare și valorificare”


Parohia Ortodoxă Română Streisângeorgiu a încheiat recent un contract de finanțare nerambursabilă cu Institutul Național al Patrimoniului (INP) pentru întocmirea documentației necesare restaurării bisericii monument a parohiei. Valoarea totală a proiectului „Biserica de la Streisângeorgiu în context. De la studii de fundamentare la proiect de conservare și valorificare” se ridică la 194.850 lei, care va fi acoperită astfel:

– 174.850 lei vor fi asigurați de Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), în cadrul subprogramului „Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru investiții asupra monumentelor istorice”;

– 20.000 lei vor fi asigurați de către Parohia Ortodoxă Română Streisângeorgiu.

Scopul imediat al acestui demers este evitarea degradării ireversibile a bisericii monument, în special a picturii, cel mai vechi strat datând din anii 1313-1314, iar un strat ulterior din 1408, cărora s-au mai adăugat și alte straturi de pictură în secolele următoare.

Istoricul Nicolae Iorga, în urma cercetărilor efectuate la biserica monument de la Streisângeorgiu, o numea „cea mai veche ctitorie de nemeşi români din Ardeal”.

La capătul unor investigaţii complexe, arheologul Radu Popa stabilea că „ne aflăm în faţa celui mai vechi monument medieval sigur datat şi păstrat în picioare de pe întreg teritoriul ţării, monument care şi-a păstrat până astăzi destinaţia originară”; de asemenea, şi că monumentul de zid a fost precedat de un lăcaş de cult din lemn, cu un cimitir în jur, care a funcţionat în secolele XI-XII. Cercetările de parament au arătat apoi că biserica iniţială a fost preschimbată în cea de zidărie, aproximativ în prima jumătate a secolului al XIII-lea.

Concluziile specialiștilor din secolul al XX-lea impun continuarea cercetărilor, precum și restaurarea bisericii monument în anii următori. Bazele acestora au fost puse recent prin disponibilitatea Institutului Național al Patrimoniului de a finanța aproximativ 90% din întocmirea documentației de proiectare.

Pr. paroh Cătălin Nașca