În atenția candidaților la Facultatea de Teologie Ortodoxă – nivel licență sau master


Înscrierea candidaților la Facultățile de Teologie Ortodoxă se face în acord cu prevederile legale și cu avizul scris (binecuvântarea) al chiriarhului (conform art. 13, alin. 3 din Protocolul cu privire la predarea disciplinei religie – cultul ortodox în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic ortodox preuniversitar și universitar).

În acest sens solicitanții, fii duhovnicești ai Episcopiei Devei și Hunedoarei, cu domiciliul stabil în județul Hunedoara, vor depune la Centrul Eparhial un dosar conținând următoarele documente:

  1. cerere tip (documentul există pe site-ul Episcopiei Devei și Hunedoarei https://episcopiadevei.ro/index.php/formulare/ , sau se completează la depunerea dosarului);
  2. copie după certificatul de naștere;
  3. copie dupa actul de identitate;
  4. copie după certificatul de Botez/actul de înfiere duhovnicească;
  5. recomandarea preotului duhovnic (în urma cunoașterii temeinice a fiului duhovnicesc/fiicei duhovnicești);
  6. recomandare de la preotul paroh (modelul de recomandare se găsește la adresa https://episcopiadevei.ro/index.php/formulare/ );
  7. copie dupa diploma de absolvire a Bacalaureatului (adeverință, pentru absolvenții din promoția anului curent) și după ultima formă de învățământ absolvită;
  8. recomandarea profesorului de religie (pentru absolvenții de liceu);
  9. copie după diploma de licență și foaia matricolă (pentru candidații licențiați).

Perioada de acordare a avizului scris (binecuvântarea) al ierarhului este 10-19 iulie, între orele 9:00-15:00, la sediul Episcopiei Devei și Hunedoarei din Deva, Strada Andrei Șaguna, nr.1, Sectorul Învățământ și activități cu tineretul. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0786015811, e-mail: tineret@episcopiadevei.ro, consilier eparhial Pr. Radu Trifon.