Proiect „Icoana – fereastră spre absolut”

Model de proiect pentru profesorii de religie:

 

  Argument:

  Între religie şi artă a existat şi va exista întotdeauna o strânsă legătură. Icoana nu poate exista fără învăţătura creştină.

Icoana depăşeşte formele lumii noastre pentru a face simţită prezenţa lui Dumnezeu în viaţa micului creştin. În această lume, elementele teologice, estetice şi tehnice se unifică pentru a deveni accesibile prin credinţă, practică şi totodată prin cugetare duhovnicească.

Dacă elementul teologic este neglijat, icoana devine un document sau un monument istoric, simplu purtător de informaţii; îşi va pierde substanţa spirituală. Prin ceea ce am propus, am încercat să-i ajut, să-i formez pe elevi să vadă rolul multiplu al icoanei şi nu doar ca pe un obiect purtător de informaţii.

Sfântul Ioan Damaschinul definea icoana într-un mod original: „ceea ce este cartea pentru cei ce ştiu să citească este icoana pentru cei care nu ştiu; ceea ce e cuvântul pentru auz este icoana pentru văz”,iar Sf. Vasile cel Mare: “Ceea ce cuvântul povestirii prezintă auzului, aceea şi pictura, prin imitare, arată fără cuvinte.

Icoana este o reprezentare a lumii spirituale, nevăzute, însă existentă (lumea duhovnicească) cu ajutorul elementelor materiale, lumești. Icoana este un mijloc de întâlnire a omului cu Dumnezeu;

Icoana rămâne un mijloc de comunicare a lui Hristos din planul invizibil cu noi cei aflați în lumea materială, de aceea icoana a mai fost definită și “fereastră spre absolut” și “fereastră spre cer”.

Pornind de la faptul că icoana are și o funcție educativ-religioasă- (pedagogică), reprezintă un suport de cunoaștere și educare a elevului în sensul cunoașterii Sf. Scripturi.  De aceea icoana este considerată “Biblia” în imagini.

Pornind de la aceste repere teoretice , la inițiativa elevilor  din clasele a III-a A, a III-a B,

a IV-a A și a IV-a B, a luat naștere un Proiect intitulat sugestiv: Icoana- fereastră spre absolut!

 

1. ECHIPA DE  IMPLEMENTARE  A  PRIECTULUI:

Profesor învățământ primar- Bendorfean Ioana Bianca

Profesor învățământ primar-  Făieran Diana Sanda

Profesor învățământ primar –Matei  Monika

Profesor învățământ primar -Tomesc-Mara  Katalin Noemi

Profesor religie ortodoxă- Vonu Daciana – Marcela

Profesor  educație  plastică- Mariș Anca

 

Elevi implicaţi din clasele: III A, III B, IV A și IV B:

 

ELEVI  IMPLICAȚI

CLASA III A

 

ELEVI  IMPLICAȚI

CLASA III B

ELEVI IMPLICAȚI

CLASA IV A

ELEVI IMPLICAȚI

CLASA IV B

Bratu Tudor

Căta Iasmina

Costea Alexandru

Cristian Lucas

Dascalița Răzvan

Doda Denis

Gros  Claudiu

Iacob Ania

Lăsconi Daniel

Nemeș Ioana

Pîrvu Carmen

Trif Alexia

Ţurcanu  Maya

 

 

Bota Bogdan

Furcă Teodora

Groza Clarisa

Micu Mihai

Popescu Ștefan

Suciu  Romina

Pleșa  Bianca

Ancuțescu Iulia

Bălgrădean Letiția

Bacriu Lucian

Iancu Cristian

Lazăr Paul

Mătăsaru  Nichita

Vonu Mihai

 

 

 

Badistru Ana- Maria

Bota Alexandra

Botescu Gloria

Clej Andrei

Farcău Rareș

Groza Alexia

Henț  Karina

Pițu Cezara

Secula Sebastian

Stanciu Petra

Szekely Erika

Toma Darius

Torok Maya

Trufaș Cristiana

Vârvoni Martina

Zota Rareș

 

 

 

     2. LOCUL DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI:

Colegiul Național Decebal Deva- sala C.D.I

     3.  PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI :

21.III.2016- 6.V.2016

4. DESCRIEREA PROIECTULUI:

d1. Obiectivele  proiectului:

O1 – înţelegerea valorilor  copilăriei ca etapă esenţială în formarea personalităţii elevilor;

O2 – stimularea creativităţii prin realizarea unor creaţii artistice;

O3 – dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în talentul lor;

O4- stimularea curiozităţii pentru studiul tehnicii realizării icoanelor pe sticlă;

cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi şi a tradiţiilor prin intermediul icoanelor;

O5- să cunoască modalitatea de lucru specifică sticlei;

O6- să cunoască semnificaţia culorilor în iconografie;

O7- să conştientizeze că icoana este „văzutul nevăzutului”;

O8- să analizeze mesajul moral- religios transmis de icoane;

O9 – asigurarea unei bune colaborări a şcolii cu familia şi biserica;

d2. Activităţile  proiectului:

 

 

DATA ACTIVITATEA LOCUL

DESFĂŞURĂRII

PARTICIPANŢI
21.III.2016 Propunerea implementării proiectului:  Icoana- fereastră spre absolut! Colegiul Național Decebal Deva Elevii claselor:

III A, IIIB, IV A și IV B

Prof.Tomesc Katalin-IIIA

Prof. Matei Monika-III B

Prof. Făieran Diana-IV A

Prof. Bendorfean Bianca-IVB

Prof. Vonu Daciana

Prof. Mariș Anca

 

22-25.III.2016

28- 1.IV.2016

4-8.IV.2016

11-15.IV.2016

18-22.IV.2016

  Colegiul Național Decebal Deva-

Sala de clasă

Elevii claselor:

III A, III B, IV A, IV B

6.V.2016 Vernisajul expoziției de icoane pe sticlă, intitulat sugestiv: Icoana- fereastră spre absolut!, organizat cu ocazia sfintelor sărbători Pascale- ale Învierii Domnului Iisus Hristos!

 

Colegiul Național Decebal Deva-

Sala C.D.I

Dir. prof. dr.Ilieș Florin

Dir. adj. Lupșa Elena

Prof.Tomesc Katalin-IIIA

Prof. Matei Monika-III B

Prof. Făieran Diana-IV A

Prof. Bendorfean Bianca-IVB

Prof. Vonu Daciana

Prof. Mariș Anca

Elevii claselor:

III A, IIIB, IV A și IV B

Părinții elevilor participanți

 

d3.  Rezultatele aşteptate:

 

Participarea unui număr deosebit de mare la acest vernisaj a dat dovadă de interes aparte din partea tuturor, atingându-se astfel obiectivele propuse.

Micii noștri artiști și-au exprimat astfel prin intermediul culorilor pastelate sentimentul de dragoste față de artă, față de frumos, într-un cuvânt spus : față de Dumnezeu!

Cu speranța că ne-au încântat ochii și sufletul, și-au exprimat dorința de a continua această călătorie artistică !

 

      5. EVALUARE:
  • organizarea de expoziţii (Colegiul Național Decebal Deva, Catedrala Episcopală Deva etc);
  • evaluarea fiecărei icoane;
  • realizarea unui album cu cele mai reuşite lucrări ale elevilor;
  • publicarea acestora în revista C.N.D, revista E.D.H.- Dacia Creștină;

 

Anexă:

AFIŞ:

VERNISAJUL  EXPOZIȚIEI

ICOANA­ – FEREASTRĂ SPRE ABSOLUT!

 

 

ORGANIZAT DE ELEVII CLASELOR III-IV  ȘI V-VII

COLEGIUL NAȚIONAL DECEBAL DEVA

CU OCAZIA SFINTELOR  SĂRBĂTORI  PASCALE

6.V.2016

 Organizatori:

 INSTITUTOR  SSD:   TOMESC   KATALIN- III A                             Prof. MARIȘ ANCA

PROF.  ÎNV. PRIMAR :  MATEI  MONIKA- III B                               Prof.VONU DACIANA

PROF.  ÎNV. PRIMAR:  BENDORFEAN   BIANCA- IV A

PROF.  ÎNV. PRIMAR:  FĂIERAN   DIANA – IV B

                                         SALA  C.D.I.- ORA 12